Sliterne i Norge er glemt!

Publisert 28.11.2022
Foto: Privat

Regjeringen og stortingsflertallet har glemt nordmenn som sliter. Debatten på NRK med Fredrik Solvang tirsdag den 22. november var en skandale forestilling. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at pensjonister, uføretrygdede, syke og mennesker som går på AAP kan stemme på partiene AP, Høyre og resten av stortings-globalistene som ikke setter Norge først.

AP-statsråd Marte Mjøs Persen og Høyre-topp Jan Tore Sanner viste ingen forståelse og vilje til å gi nordmenn som lever under fattigdomsgrensen et levelig godt økonomisk løft slik at de kan få et levelig og verdig liv.

Krever solid lønnsløft

Demokratenes krever handling og et solid lønnsløft snarest, for alle Våre medmennesker som er pensjonister, uføretrygdet, syke og som går på AAP om å få oppjustert sine ytelser til den realverdien de hadde i 2013, før underregulering ble innført.

Derfor må minsteytelsen oppjusteres til EUs fattigdomsgrense, som er 60% av medianinntekten i det enkelte land. Dette betyr i klartekst at alle nordmenn skal ha en disponibel inntekt på minimum kr. 23.500,- etter skatt, i 2023. Realverdien skal og må deretter opprettholdes med full justering for prisvekst år for år. Sannheten er at stortings-globalistene blakker alle nordmenn som sliter. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Demokratene