Snakk om frekkhet!

Publisert 13.11.2023
Foto: Colourbox

Det er ikke bare på Sørlandet at strømprisen fyker til værs. Nå er det hele landet som skal svi! Mye av dette er nok årsaken til at en del mennesker som kan gjøre dette, legger solcelle-strøm på egne hustak i større eller mindre grad. Men ikke alle steder i landet er dette mulig og holdbart hele året.

Lengst nord i landet der man har mørketid og dagslys bare få timer i døgnet, kan dette være lønnsomt. Dette vet kraftselskapene, og da bruker de den muligheten de har for å sette prisen til værs, og at EU kommer med sine krav for strømbruk i Norge. Dette ser de ikke kan gi utfordringer for nord i Norge for dette med mørketid der har de nok liten peiling på.

Det kan faktisk se ut for at de tror at lys dag og mørk natt er som i deres land, og da skal betale strøm deretter. Så har vi kablene som vi har lagt nedover dit, som viser seg at da bestemmer EU prisen på vår strøm som vi hjelper dem med, men som vi betaler dyrt for! Nå som man er i en dyr tid så skal altså strøm bli en melkeku for noen fordi man bor i et kaldere land enn ellers i Europa? Der er det trass alt noe mildere i klimaet og dette skal norske folk betale for?

Så har vi selskapene og Statkraft som i tillegg ser ut for å ta ut et utbytte, og som kundene har betalt inn pengene sine til, som man henter noen prosenter i dette ut fra som noen skor seg godt økonomisk på? Samme opplegget som i enkelte bompengeselskap som også tar ut et utbytte som dem som betaler bompengene da sponser. Et selskap i Vestland (Bergensområdet var det visst) som tok ut flere millioner ( var snakk om rundt 25 mill) og på Sørlandet (Agder) som tok ut syv mill. Altså folket betaler for at andre skal sko seg. Snakk om frekkhet!