Bare «snille» innlegg, takk!

Publisert 12.6.2017

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er blitt fortalt fra høyst pålitelig hold at en norsk journalist som skrev positivt om Israel og jødene, ble forflyttet til avisens «land- og hagebruksavdeling» hvor vedkommende fikk boltre seg med dertil egnet stoff. Dermed var journalisten ufarliggjort for allmennheten – i ytrings- og trykkefrihetens navn! En utspekulert form for knebling, altså! Redaksjonen tålte ikke sannheten og satte journalisten i sin egen kakebu.

Ytringsfrihet blir historisk?

Flere norske aviser følger fortsatt en tilsvarende linje – men nå omfatter den i første rekke «farlige» eller «upassende» leserinnlegg. Undertegnede har lang erfaring fra avis-knebling fra mange aviser både i Bergen og Oslo. I Bergen tar avisene gjerne inn (av og til, vel og merke) innlegg mot videre utbygging av Bybanen, og de følger det får for beboerne langs de nye foreslåtte traseene som medfører rivning av mange gode hus og hjem. Men skriver man så noe som kan «stikke» pressefolk, da trykkes det – hvis det trykkes – i søndagens nettutgave som avisen vet bare leses av en brøkdel av de vanlige «hverdags-leserne».

Undertegnede har nå re-sendt en rekke innlegg opp til 6 ganger den siste 1-1/2 måned, og kommer fortsatt til å plage redaksjonen i Bergensavisen med de samme innleggene fremover.  Både BA og andre aviser oppfordrer til å sende inn leserinnlegg/debattinnlegg, men gjør ikke oppmerksom på at de ikke må ha brodd til noen – at bare såkalte snille innlegg kommer på trykk – hvis de da kommer på trykk! Jeg regner med at om ikke så mange år vil ordet «ytringsfrihet» være historisk og som kun var tillatt i tiden før masseinnvandringen til Norge, for det er nemlig et tema man ikke skal gi seg i kast med i norsk presse! 

Bukken og havresekken

Jeg har nå 5-6 ganger sendt inn et innlegg til Bergensavisen hvor jeg peker på bruken av betegnelsene muslim og islamist – to benevnelser som avisene (og øvrige medier) bruker utspekulert selektivt. Dette er tabu i Bergensavisen (og sikkert også i andre aviser) – fordi begge benevnelsene jo betyr nøyaktig det samme, – men det er islamister som begår terrorhandlinger mens muslimene er de fredelige og snille – inntil de plutselig, til naboenes store forskrekkelse – er blitt morderiske islamister! Det har vi gjennom de senere årene fått adskillige eksempler på etter terrorhandlinger rundt om i verden.

Jeg har tidligere etterlyst en full offentlig debatt om norsk presses og øvrige mediers stadig økende knebling og sensur av leserinnlegg – at noen nå må ta et initiativ til en slik debatt. Men da er det jo nemlig mediefolk som blir satt til en slik oppgave, og de vil jo selvsagt ikke lage ris til egen bak! Her har vi altså bukken og havresekken – igjen. Det de ikke ønsker opp til offentlig debatt, har de makt til å stoppe – med mindre helt andre frittstående mennesker tar et initiativ. Å anmode de 85 % venstreorienterte mediefolkene i Norge om noe slikt, er jo dømt til å mislykkes!