Snylte eller spleise?

Bergen. Publisert 16.12.2016

Av Terje Haugom
Politisk kommentator for Moderatene (MOD).
Illus.foto: Colourbox via JH Media

Så er el-bil nr. 100.000 registrert i Norge. El-bilistene – så å si alle – har el-bil utelukkende pga. alle fordelene, som avgiftskutt, fri parkering, bruke kollektivfelt, gratis ferge, bro og tunnel, og gratis i landets 1 milliard bomstasjoner!

Så har vi alle oss andre, som sverger til «normale» biler, diesel og bensin. Vi begynner nå å bli kraftig lei og provosert av den åpenbare snyltingen de 100.000 el-bilistene driver med! De sliter asfalt – som oss, de opptar p-plasser gratis, de slipper å betale bompenger i inflasjons-galopp, årsavgifter m.m. Og enkelte fergesamband sliter, og må be om subsidier, fordi gratis-bilistene beslaglegger halve kapasiteten. Vi vet også at klima-hysteriet er en gedigen bløff, iscenesatt av miljø-freakere og psykopater med vrangforestillinger i halleluja-klassen! I Norge bl.a. representert ved Venstre og MDG.

Nå forlanger vi at ALLE bilister og bileiere blir likt behandlet, i vårt lille land med små 6 millioner mennesker – uten mikroskopisk innvirkning på solas påvirkning på Jorden, – slik det har vært siden dag 1! Nå har el-bilistene snyltet lenge nok, og det er nå på høy tid at de blir 100 % med på spleiselaget! Enten skal de betale det samme som oss andre, eller så må alle vi andre også få slippe! Det er nemlig Statens oppgave å bygge, drifte og vedlikeholde Norges veinett! Inklusive innlandsferger, tunneler og broer! Det er faktisk kriminelt å tvinge bilistene til å betale Statens uomtvistelige regning!

Ved kommende Stortingsvalg håper alle vi som kjører «normale» biler, at det partiet som kan ordne opp i dette, blir så stort at de klarer å styre skuta uten hjelp fra sutre-partier og hysteriske klima-freakere! Et parti som kan få slutt på bompenge-tyveriet i hele Norge, få fart på så vel olje-industrien som andre fornuftige områder, bl.a. norsk innovasjon! Og som kan stenge de åpne stalldørene til Norge, styrke Forsvaret, og få bukt med tyveriet fra pensjonistene! Før skatt skal de nemlig ha 100 %, selv om de er gift eller samboende! Ikke 82,5 % som nå! Håper leserne forstår alvoret i dette!