Spillreklame bør forbys!

Bergen 1.9.2016
Av Terje Haugom, Moderatene (MOD)
Politisk kommentator
Illus.foto: Colourbox

Spilleavhengighet er nærmest en sykdom for mange mennesker både i Norge og resten av verden.

Når selvkontroll og egen begrensning er nærmest fraværende, er det lett å bli kvitt både lønn, pensjon, trygd, gård og grunn. Og for noen går ekteskap og familie i oppløsning av samme årsak. Bunnløs gjeld bidrar også til at flere tar sitt eget liv. I vår tekniske tid er også barn ivrige aktører på nettet, og alle med normalt omløp i hodet kan tenke seg hvor lett dette kan føre til økonomisk katastrofe! Den er bare et tastetrykk unna.

Dette er et alvorlig samfunnsproblem. Det meste av æren for problemet har all den spekulative reklamen i alle TV-kanalene, utenom NRK, og på Internett. Det er ikke grenser for oppfinnsomhet hos reklameprodusentene som lager reklamer for spill. Svake sjeler er det disse spekulantene lever av, og de lever svært godt på andres ulykke! Det eneste selskap som bør kunne få drive med slikt, er Norsk Tipping, som tross alt gir mye tilbake til samfunnet.

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) anmoder myndighetene i Norge, men også Norden og Europa for øvrig – om å utarbeide et forbud mot spill-reklame på TV og Internett. Et slikt forbud vil bidra til at langt færre ødelegger for seg selv og andre. Frie markedskrefter kan i mange tilfeller være et gode, men ikke alltid.