Politikerforrakten øker grunnet ren uansvarlighet!

Publisert 20.4.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media/Utsnitt fra foto fra Colourbox

Bergen og Oslo lider for tiden av det man med rette må kunne kalle udugelige politikere i Byråd og bystyre.  Her spiller partifargene øyensynlig ingen som helst rolle. Det er en fatal økonomisk politikk som bedrives – med kostbare drømmeprosjekter som der ikke finnes økonomiske midler for å gjennomføre. Her kan man først trekke frem Bergen hvor byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, har fremsatt mer eller mindre ville visjoner om hva som bør komme i byen. Jeg sikter til en sykkeltunell til 300 millioner (som ferdig selvsagt vil bli mer enn dobbelt så dyr),- og videre utbygging av Bybanen til andre bydeler, hvilket det klare folkeflertallet (les velgerne) har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker. Det er nemlig velgernes penger det dreier seg om, og de eksisterende bussforbindelsene er folk godt fornøyd med. Selv om Staten (muligens) skal bidra med noe, er det snakk om adskillige titalls milliarder kroner i en bane ingen vil ha! 

Både i Oslo og Bergen presses politikerne tydeligvis av disse nyere grønne elementene som egentlig ikke har noen reell politikk, men bare ønsker å redde verden ved å forby bilbruk, og belaste vanlige mennesker og dem som driver transport som levevei med helt uhørte bompenger – og eiendomsavgifter.  Kort sagt: Hvis pengene ikke er der, så er det bare å stikke hendene i folks lommer og stjele fra folks private hjem og ofte nødvendig bilbruk. Det er ufattelig hvis det virkelig er slik at politikerne juridisk sett kan kreve eiendomsavgift – altså straffe vanlige mennesker fordi de har eget hjem som de gjennom et langt og ofte tungt liv har klart å skaffe seg. En uforsvarlig økonomisk politikk er det altså velgerne som skal svi for!  

I Norge er det visstnok ønskelig at folk helst skal tvangsbosettes i blokk-kommodenes skuffer – og ikke eie egen bolig. De skal også helst ikke bruke egen bil selv om der mangler bussforbindelser – men heller kjøpe sykkel eller spasere en mil eller flere til jobben enten det er 20 minusgrader eller høljende vatten og storm. At bileierne allerede fra før ribbes til kanten av det anstendige og ansvarlige av avgifter, betyr ikke noe for politikerne, og det er heller ikke nok at huseierne betaler sine faste normale kommunale avgifter. Dem som driver transporttjenester vil etter hvert minke i antall, og forgå av avgifter – varer blir dyrere og fortjenestene minker. Dyrtiden er et politikerprodukt!  Det er våre politikere som skaper fattigdommen. De sørger alltid – enstemmig – for å sikre sin egen økonomi og trygge pensjon på oss andres bekostning.

Så langt jeg (og mange med meg) kan observere, er der bare en partileder på Stortinget i dag som enda har det politiske vettet i behold og vil ta ansvar – nemlig Senterpartiets Vedum! Jeg oppfordrer til oppslutning om SP ved valget til høsten, – og håper også på å få flere fra dette partiet inn i bystyrene i Bergen og Oslo. Da øyner man håp om bedre tider og en forsvarlig økonomisk politikk. Mer rødgrønt eller blåblått vil bety økende fart nedover bakke med defekte bremser! Da vet vi hvor det ender!