Staten tar fra staten, og tror på gevinst!

Publisert 13.12.2020
Foto: Sfm.no

Kort historikk: Den 1.12.1996 ble NSB (Norges Statsbaner) delt ytterligere opp. Trafikkdelen (persontrafikk) ble gjort om til et nytt særlovselskap NSB BA (BA=begrenset ansvar). Jernbaneverket ble samtidig etablert. De ansatte i Jernbaneverket forble offentlige ansatte, men ikke de øvrige. NSB BA ble siden omgjort til et AS og underlagt Samferdselsdepartementet (som også er staten). Så hopper vi flere år fram i tid da en viss blå-blå politisk elite fikk makten. Da begynte det å skje ting som man ikke skulle tro at oppegående(?) politikere kunne finne på å gjøre.

Det hele begynte med statsministeren fra Høyre, Erna Solberg. Hun sa en gang rett ut at «jeg skal knuse NSB-monopolet»! Hun tålte åpenbart ikke noe som har «stat» eller «staten» i navnet. Som sagt – så gjort, med hjelp av hennes politiske støttespillere. Nå skulle også hennes «diktatoriske» venner i EU endelig få sin vilje, for norsk jernbane skulle konkurranse-utsettes. Og det skulle gi mye penger i kassen til den norske staten, ifølge blåruss-matematikken.

Det lages flere trafikkpakker som går ut på anbud. Den svenske statens jernbaneselskap SJ (Statens Järnvägar), vinner all persontrafikk på strekningene Oslo-Trondheim (Dovrebanen), Oslo-Røros (Rørosbanen), Dombås-Åndalsnes (Raumabanen) og Trondheim (Hell) – Storlien (Meråkerbanen), samt Trondheim – Bodø (Nordlandsbanen). Det britiske – og ganske så omstridte – togselskapet Go-ahead, vinner strekningene Oslo-Kristiansand-Stavanger (Sørlandsbanen/Jærbanen) og strekningen Nelaug-Arendal. Omsider vinner Vy AS (tidligere NSB AS – den norske statens resterende jernbaneselskap for persontrafikk) Bergensbanen Oslo-Drammen/Roa-Hønefoss-Bergen). Strekningen Oslo-Gjøvik er fra tidligere skilt ut i et eget selskap, Gjøvikbanen AS.

Tenkte Norges mest destruktive statsminister siden 2. verdenskrig og hennes blåruss-venner over følgende: En omorganisering og oppdeling av norsk jernbane har hittil kostet enorme summer. Vi kan kort nevne følgende: Dersom de nye selskapene (SJ og Go-Ahead) var i rute det første trafikkdøgnet, så vanket det millioner i bonus. Har NSB noen gang fått det samme? De utenlandske selskapene får mange millioner fra den norske staten, mens statens eget norske jernbaneselskap måtte love å betale staten 2,2 milliarder for å få lov til å kjøre på Bergensbanen de neste årene. Så spør vi videre blårussen om hva all om-foliering av rullende materiell, nye uniformer til personale har kostet? Og hva kostet egentlig navnebytte fra NSB AS til Vy-gruppen AS? Her inngår også rute- og turbusser.

I dag har selv jernbanefolk med flere tiårs erfaring, problemer med å finne ut av hvem som har ansvar for hva innen norsk jernbane. Helt siden 1800 tallet har jernbanen i Norge vært helt på norske hender. Først het det Norsk Hovedjernbane og siden ble det Norges Statsbaner (NSB). Under denne etaten lå det flere interne avdelinger. Etaten hadde en generaldirektør. I dag er situasjonen en helt annen. Det er ansatt en rekke direktører i en rekke nye selskaper, som får mange millioner i årslønn pluss bonuser. Det er slik den norske staten tror den tjener penger, men sannheten er en helt annen. Man kan ikke tjene penger når alt overskudd av hovedtyngden av norsk jernbane går til utlandet, til og med til et utenlandsk «statlig selskap». Var det ikke blåruss-dronningen som ikke lenger ville ha noen «statlig innblanding» i hennes iver etter å få privatisert? Snakk om å gå med solbriller i stummende mørke!

I denne sammenheng kan vi ikke la være å nevne, at vi har et stortingsvalg til høsten 2021. Etter den katastrofale avsporing norsk jernbane har opplevd under det blå-blå regimet, aner vi et svakt lys i tunnelen. Det er de rød-grønne ryddemannskaper – forhåpentligvis med lokfører Vedum ved spakene i beredskaps-loket – som kommer til unnsetning, og målet er å få norsk jernbane på sporet igjen, på norske hender, med norsk drift og administrasjon, og bringe Norges Statsbaner – NSB – tilbake til den glimrende originale stand det hadde, før statsminister Erna Solberg & Co begynte å klusse det til! Det samme rød-grønne ryddemannskapet har flere avsporinger å ta seg av: Håpløse sammenfiltringer av kommuner, fylker, og ditto håpløse nye navn på enhetene! Og før rydde-mannskapene setter beredskaps-lokomotivet inn på stall, vil de forhåpentligvis også ta seg av politi-reformen! Når landets ledelse har gått to perioder med solbriller i stummende mørke, er det mye å rydde opp i!

Terje Haugom
Wilfred Høsteland