Statens Pensjonsfond Utland

Publisert 27.1.2022
Foto: Colourbox

Var det en ulykke at Norge kom med blant oljenasjonene. Både og kan man si. Skattene har nå gått litt ned, men har de det? Det har kommet til avgifter, som egentlig er en skatt. Mange avgifter som har komet til, var slik at også sosialklienter måtte betale skatt, for skal du kjøpe noe, må du betale avgift. Hva er det jeg sier, nå eksisterer det jo ikke noe sosialstønad. I dag heter det sosialt lån. Altså folk mister sitt levebrød og ikke har rett på noe trygd. Hva er det nå jeg sier. Mister man levebrødet på en eller annen måte, har man like stor rett til å leve normalt som en lønnsmottaker. Grunnlovens § 110. Etter den paragraf skal alle, ja absolutt alle uten inntekt ha en statlig trygd det går an å leve på, og det utelukker absolutt sosialstønader som nå er av kommunene gjort om til sosial lån, som kreves tilbakebetalt. Det eksisterer en arbeids løshets trygd, men den er forbeholdt lønnsmottagere. Hva så med folk som finner selv noe å jobbe med og blir selvstendig næringsdrivende. Om de blir arbeidsledige, får de ingenting av staten, selv om de har etter Grunnloven den samme rett til å leve ett normalt liv som alle andre.

Tilbake til oljefondet som politikerne har gitt navn, Statens pensjonsfond utland. Hva betyr nå det da? Det betyr at oljefondet skal altså sikre det norske folk de pensjonene de etter loven har rett på og at det er plassert utenfor Norges grenser og at det er plassert i USA. Det er ett åpent spørsmål, hvorfor akkurat USA? Dette er som navnet sier. Oljefondet skal tilbakeføres til Norge, det er der det hører hjemme. Det skal sikre alderdommen til den norske befolkning. Den skal sikre vedlikehold av norsk infrastruktur og ettersom man har en slik fanatisk tro på at lille Norge kan redde verden mot undergangen vedrørende klima, for de begynne på ä Gjenåpne og skaffe tilveie nytt jernbane materiell til nedlagte jernbanestrekninger. Dobbeltspor helt til Trondheim og videre som Høyhastighet helt til Kirkenes med dobbeltspor. Dette med elbiler, bare tull. Elbilene har en levealder på ca. 10 år. Det er den tiden batterikassenes levetid og en ny er dyrere enn bilen selv. Skal man skrote en slik en vil det ramme klimaet mer enn om bilene med diesel og bensin hadde gått en tilsvarende ti år.

Hva med Nicolai Tangen som fikk jobben med å leke seg med oljefondet. Han ble ansatt som sjef der. Det kom jo frem opplysninger at han hadde formuen sin i skatteparadis, uten at det fikk noe konsekvenser for Tangen. Hva så med bl.a. skipsreder Fredriksen som gjorde det samme, men han lot skipene sine ha norsk flagg og han hadde norsk mannskap. Det han gjorde som følge av det at Fredriksen måtte betale straffeskatt, flyttet med hele sin familie til Dubai og hele hans formue tok samme veg, før den norske stat rakk å reagere. Skipene hans ble utflagget og det norske mannskapet måtte se seg om etter noe annet å gjøre. Det kaller jeg forskjellsbehandling av verste sort, men slik er Norge, der begås forskjellbehandlinger og lovbrudd i lange baner. Dessuten har jeg skrevet før at en slik stilling skal lyses ut på vanlig måte, men det bryr ikke den norske stat å gjøre i det hele tatt. Etter Grunnlovens § 49 skal folket spørres ved en folkeavstemning før noen slik ansettelse skal finne sted.

Når neste presidentvalg i USA finner sted, kan det om republikanerne taper, kan det gå mot en revolusjon i USA og mulig før det, takket være at vesten synes det er på sin plass at av talen Gorbatsjov og Reagan i forbindelse med avviklingen av Sovjet og at nå brytes den avtalen glatt og synes det er greit å omringe Russland, med en mulighet at en krig med Russland kan bryte ut. Olje fondet med navn Statens pensjons fond utland må umiddelbart trekkes ut av USA. For en slik krig i Europa, der USA er tungt inne, kan få store negative følger for Statens pensjonsfond utland, også en eventuell borgerkrig kan bli svært negativ for fondet.

Hans Bauge
Samfunnskritiker