Statens samordning av pensjoner er «vinningskriminalitet»!

Publisert 10.2.2021
Foto: Colourbox

Det burde nå stå særdeles klart for enhver politiker og politisk parti at et hvert yrkesaktivt medlem av Folketrygden, opparbeider seg egne og selvstendige pensjonspoeng. Og helt uavhengig av om vedkommende under opparbeidelsen er/var gift, samboer eller ikke. Ut fra opptjente pensjonspoeng, utregnes enkeltindividet sin framtidige pensjon. Så langt – så bra. Men så kommer det som ikke er bra.

Staten håver hvert år inn mange millioner av kroner på samordning av pensjoner for gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere. Det finnes ingen juridisk holdbar eller akseptabel forklaring på at staten, fortsatt skal få lov av politikerne til å stjele av enkeltindividers rettmessig opptjente pensjon, og bare fordi vedkommende er gift eller samboer. Vær obs på at dette ranet er godkjent av flertallet på Løvebakken.

Retten til egen pensjon er helt klart lovfestet. Slik må også retten til egen nettopensjon være ut fra opptjente poeng. De av våre folkevalgte på Stortinget som gidder å sette seg inn i lover de selv har vært med på å utarbeide, vil snart oppdage at «Lov om samordning», «Lov om folketrygd» og selveste «Grunnloven» er i konflikt med hverandre. Dette har sfm.no gjentatte ganger påpekt overfor byråkratiet i Arbeids- og Sosialdepartementet. Der i gården vil man ikke erkjenne at så er tilfelle. Arrogansen og uansvarligheten til ASD er direkte skremmende og rett ut sagt uforskammet.

Løvebakkens maktelite har nå en glimrende mulighet til å få stanset den kriminelle  samordningen av pensjoner til landets gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere. Hvorfor er det bare FrP som fortsetter denne kampen+ De vil  avskaffe «en underlig og meget usosial avkortning for gifte og samboende pensjonister». Det er gedigen skam at det fortsatt skal tillates. Gifte og samboende betaler i ordets rette forstand tvungen «medgift til staten» som straff for at de bor sammen eller er gifte. Samordningen fra statens side kan derfor defineres som ren vinningskriminalitet.

Hvilke andre medier enn sfm.no våger å ta opp denne saken? Vi vet at MSM journalister ofte er inne og snoker i vårt magasin – for å se hva vi publiserer. Er de samme tøffe nok til å sette økt fokus på denne viktige saken? Er de samme klar over at denne samordningen også rammer pensjonerte gifte og samboende pressefolk? Er de samme klar over at ingen i Norge må behandles urettferdig iht. vår grunnlov? Det skal bli interessant å se om noen andre medier våger å gjøre som oss, fortelle staten at den driver med ren «vinningskriminalitet» med bred politisk støtte. Kom igjen dere andre som våger!

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør (MNJ)
Samfunnsmagasinet