Statsbudsjettet og trygdeinntektene

Molde. 21.10.2016
Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

Det var nok mange som er minstepensjonister som fikk deg en real trøkk da dette ble fremlagt, og at ingen partier på Stortinget levnet minstepensjonistene en eneste tanke. 

Ingen har nevnt at når mange går over fra uføretrygd til alderspensjon, dvs. for dem som fra før av hadde «særtillegget», så faller dette bort i overgangen. Det kan for noen resultere i at man før skatt skal regnes ut, mister opp mot seksti-tusen til grunnet overgangen. Altså over fem tusen brutto mindre enn måneden før.

Selv om man får noe mindre skatt så mister mange opp mot tretti tusen på årsbasis. Dette nevnte dem ikke med en eneste bokstav innenfor statsbudsjettet, og hvordan man skulle «kompensere for dette tapet»? Altså får man ikke som trygdet fortsette som før innen trygden sin, selv om trygden får et annet navn, man taper stort.

Hvilket politisk parti på Stortinget vil tale disses sak? Jeg tipper ingen, for at man vandrer over til alderspensjonist så skal man bare la humla suse!! Det koster også for en alderspensjonist å bo og leve. I disse tider da alt av regninger er ment at de skal betales over nettbank, hva da med de som ikke har data og får slikt gjort, fort de finnes det har jeg sett.

Mange alderspensjonister som bor slik til at nett-tilgang ikke er der, hva med dem i denne settingen? Ikke alle har data overalt hvor man ferdes, hvordan skal dette da gå? Men det verste er jo at myntene ikke strekker til, eller at man har tapt tusenvis av kroner på «denne overgangen» og taper store midler, det er vel et slags tyveri? Hva annet skal man kalle det?