Statskirken skulle aldri vært opphevet

Bergen. Publisert 29.11.2016
Av Terje Haugom
Illus.foto: JH Media

(Kilde: ABC Nyheter) «Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) går til frontalangrep på Human-Etisk Forbund (HEF), som hun mener fører et korstog mot kristendommen

Dette har ministeren rett i! HEF har i mange år manipulert skoleledelsen og departementet over hele Norge, med det formål å skvise kristendomsfaget ut av skolen, og svekke kirkens posisjon. Det har de lykkes med! HEF er ganske sikkert også arkitektene og pådriverne bak skillet mellom stat og kirke. Argumenter som « hensynet til det flerkulturelle Norge, andre religioner, ikke legge religiøst press på noen,» osv. er alltid med i manipulasjonen overfor myndighetene og f.eks. lærerutdanningen.

Bidrar til nedbrytin

At HEF er en samling ateister, som er forblindet og totalt stengt for den historiske sannheten, og den kristne verdiplattform våre nordiske samfunn er tuftet på, sørger de for å dekke over – med henvisning til trosfrihet og multi-kulturelt samfunn. Se f.eks. på deres «borgerlig konfirmasjon». En gedigen og flott foreningsfest i storsal, med flott program og hedring av «konfirmantene». Kjempefint, – men har ingenting med konfirmasjon å gjøre! Confirm (eng.) betyr bekrefte, stadfeste, og det er dåpsløftet fra kirken for 14 – 15 år siden som skal bekreftes i konfirmasjonen. (Selve konfirmasjonen i kirken er heller ikke lenger hva den en gang var! Man kan jo bare fundere på hvem som har påvirket hvem i den utviklingen!)

Statskirken skulle aldri vært opphevet som en pilar-institusjon i det norske samfunn. Og kristendomsfaget var de beste og mest engasjerende timene i skolens kulturtilbud. Der skolegudstjenestene i anledning julen, påsken, og ved skoleårets avslutning var høydepunktene. Skepsis, uvitenhet, minoriteters resistens mot en bedre livskvalitet i form av barnetro, pluss retorikk fra disse «bedreviteres» ledere, har klart å trille Stortinget og utdanningssektoren rundt lillefingeren – i den hensikt å avkristne Norge. Frarøve den oppvoksende slekt muligheten til å få del i den kristendommen som har vært «limet» i Norge i over tusen år. HEF har sannelig bidratt til å bryte ned den historiske grunnvollen vårt land er tuftet på. Hadde de giddet å lese alle versene i «Ja, vi elsker dette landet», «Gud signe vårt dyre Fedreland», og «No livnar det i lundar», hadde HEFs medlemmer kanskje sett lyset i tunnelen! Og så håper jeg at våre tenkende, oppegående folkevalgte vil vurdere å snu diverse steiner!