Statsministerens to store grunnlovsbrudd

Publisert 4.5.2020
Foto: Colourbox

Statsminister Erna Solberg har begått 2 store brudd på Grunnloven. Det ene bruddet var ett klart brudd på Grunnlovens § 1. Det ville alene være klart klassifisert til lovens strengeste straff.

For en stund siden hadde Erna Solberg hatt ett møte med EU president Junker. Det var den forrige EU presidenten. Hun tilbød at EU skulle få vetorett til Norske Stortingsvedtak. Solberg måtte ha trodd at å bli valgt som statsminister gir Solberg spesielle fullmakter som f.eks. å kunne gjøre slike avtaler og å gi penger til utlandet. Når det gjelder dette, sier Grunnlovens § 49 at det er folket som styrer i Norge, men maken til rot om alle i Norge skulle troppe opp på Stortinget. Det er derfor man har valg. Det er nemlig det samme som at folket ansetter politikerne til å styre landet for folket. Det vil si at det er det samme som at folket er sjefene til Statsministeren, ja til og med Stortingspresidenten må bukke eller neie for sine sjefer, altså etter Grunnloven er Norge ett folkedemokrati og slik skal det være.

Erna Solberg er veldig flink til å gi mange penger til andre land i Afrika. Dette for å tekkes FN, for at hun skal få seg en stilling der. Da oljefondet, som de kaller det Norske pensjonsfond utland, er dette fondet eiet av folket. Altså, her har Solberg begått underslag i milliardklassen. Hadde hun noen planer om å gi bort penger på den måten, skal det være en folkeavstemning på dette. Alt annet er underslag. Etter Grunnlovens § 49 har ikke Statsministeren så vide fullmakter at hun kan ta seg til rette på denne måten. Er det fordi hun sikler etter en toppjobb i FN, bruker hun folkets penger til egen vinnings skyld og da skal hun betale inntektsskatt av beløpet hun gladelig sender til andre land.

Hva så med det siste som har kommet frem da hun var på en konferanse i München. Der holdt hun en tale, hvor hun uttalte i klartekst at Nordmenn har ikke historiske rettigheter til Norge i det hele tatt. Det hun som statsminister valgt av det norske folk sier indirekte til folket at dere er her på nåde. Dere er statsløse. Det paset dere har, kan når som helst bli tatt i fra dere. De vi tar inn som asylsøker, er mye mer verd enn dere. Så fort asylantene er godkjent, får de norsk statsborgerskap. Da er de bedre nordmenn enn dere. Denne tendensen fra denne norske statsminister, kan være nok til at en revolusjon kan bryte ut. Det er nok til å skape rasehat. Alt dette skal være nok til å få Erna Solberg stilt for riksrett. Kan vi sammenligne Erna Solberg med Vidkun Quisling?

Hans Bauge