Kan vi stole på politiet?

Oslo 9.9.2016
Av Kåre Eriksen, Moderatene (MOD)
Illus.foto: Olav Martinussen

Håper det, men drapet på livsglade jenta Monicka utenfor Bergen, drapet i Melhus og nå sist i Kirkenes, gir oss grunnlag for å stille et slikt alvorlig spørsmål.

Etter drapet av lille Monicka konkluderer politiet i Bergen at hun har tatt sitt eget liv, ved å stramme et belte rundt halsen sin. For det første ville hun ikke ha gjort det, for det andre hadde hun heller ikke krefter til å gjøre det. I tillegg var glasset i inngangsdøra knust av den nå drapsdømte mannen, slik at han kunne komme inn i leiligheten.

Person aldri avhørt

I sin dødsangst ringte hun mange ganger til sin mamma for å be om hjelp. Anropene kunne jo også leses av Monickas telefon. Når så en våken polititjenestemann ønsker å studere saken, blir han truet av en overordnet som truer med å suspendere vedkommende.

Den 28. sept. 2015 ble Nilofer Naseri drept av sin ektefelle i Melhus. Samme dag hadde hun oppsøkt Melhus Lensmannskontor for å få besøksforbud mot mannen, noe politiet ikke ga der og da. Nilofer hadde noen måneder tidligere fortalt om drapstrusler etter at politiet hadde rykket ut på grunn av krangel hjemme hos paret. Saken ble henlagt og mannen aldri avhørt, iflg. VG av 30.august 2016.

Bruk og kast mentalitet

I Kirkenes hadde Jan Jamtli, venn av den drepte kvinnen i Kirkenes, vært på Kirkenes politistasjon sammen med kvinnen, for å anmelde mannen hennes for psykisk vold, men kvinnen ble avvist etter et kort avhør. Dagen etter blir så kvinnen og hennes sønn drept av ektemannen og stefaren. Når kvinner med utenlandsk bakgrunn, kommer for å anmelde noen for trusler og vold, må varselbjellene ringe sterkere enn vanlig hos politiet.

For det første har ikke disse kvinnene rukket å «slå rot» eller opparbeide seg et nettverk, som kan hjelpe dem når det knaker i sammenføyningene hjemme hos dem. For det andre har mange norske menn hentet seg kvinner fra utlandet. Det gjelder både fra Russland, Afrika og Asia. Det virker nesten som noen har praktisert en bruk og kast mentalitet overfor disse menneskene. Slikt er skremmende.

Langt strengere straffer

Når vi så går så langt som å drepe den vi har delt både bord og seng med, har vi krysset alle menneskelig grenser og oppført oss som ville dyr. Drap på et menneske er utilgivelig og bør straffes langt strengere enn i dag. Minimumsstraffen må være 10 år. For dobbeltdrap minimum 20 år.