Grunnpensjons-saken: Er dere stolte over bedrageriet?

Åpent brev til stortingsrepresentantene i Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Oslo/Halden. Publisert 14.3.2017 (Oppdatert 14.3.2017 – 14:35)
Foto: JH Media

Kjære stortingsrepresentanter (trygdebedragere?)

I Norge og i utlandet bor det flere tusen norske pensjonister som er både gift og er samboere. Hver eneste måned – året rundt, er dere som er nevnt i innledningen ansvarlig for at Staten ved NAV, kan stjele 10 % av grunnpensjonen deres. Dette gjennom råtne bedrageriet for å si det på godt norsk, mener dere er lovlig å gjøre fordi OECD (en bestukket privat utenlandsk organisasjon), har hevdet at det er billigere for to å leve sammen.

Løgnen, bløffen og bedraget

Her avslører Samfunnsmagasinet løgnen, bløffen og bedraget til både dere og OECD, som heller ikke er en norsk rettsinstans – bare så det og er nevnt.

Dersom en pensjonist i Norge er gift med en som ikke er pensjonist, derimot en ordinær lønnsmottaker, så rører dere ikke pensjonistens grunnpensjon. Det gjør dere heller ikke når begge er pensjonister og bor sammen, men bare dersom de tilhører en spesiell gruppe i vårt samfunn. Dere vet meget vel hvilken gruppe vi her sikter til. (Se også Norges Grunnlov § 98. Jfr. Trygdeloven § 3.2. m.fl.).

Når derimot to pensjonister, som ikke tilhører en spesiell gruppe, bor sammen, så gir dere derimot staten gjennom NAV lov til å stjele 10 % av begges grunnpensjon. Det heter på norsk at ”heleren er like god som stjeleren”. Dette gir oss i sfm.no rett til å kalle dere stortingsrepresentanter som godtar dette tyveriet for trygdebedragere.

Spyttes på som takk

Jeg antar at også dere er klar over at fra den 1.1.2015, ble all pensjon og trygd regnet for vanlig lønnsinntekt og ble skattet der etter. Det var jo dere på Stortinget som også ordnet det. I praksis betyr det da at alle trygde- og pensjonsmottakere har lønninntekt, og som etter norsk lov ikke kan samordnes av noen instans.

Dersom dere også leser intensjonen med ”Lov om samordning”, så bekrefter også den at sfm.no har rett når vi hevder at dere på Stortinget (som er nevnt i innledningen), er med på å bedra landets pensjonister unntatt dem som tilhører en spesiell gruppe.

Helt på slutten stiller Samfunnsmagasinet dere følgende spørsmål som vi krever svar på – dersom noen av dere våger da!

Er dere stolte over bedrageriet dere begår overfor mange tusen eldre mennesker, slike som også har vært med på å bygge opp den norske velferdsstaten, og som ikke minst har tjent opp sine trygderettigheter?

Er dere stolte over å spytte på disse menneskene som takk for deres innsats, og som også gjør at dere på Løvebakken i dag har store goder og gode pensjoner?

I hvem sine lommer havner pengene som hver måned stjeles fra de ”utvalgte” pensjonistene i både inn- og utland?

Det er valg til høsten, og sfm.no, som nå har fått ganske mange tusen nye lesere, skal sørge for at denne saken skal holdes varm fram til høstens valg. Det er et løfte. Det gjenstår nå å se hvor mange av dere som for ettertiden ønsker å ha et bedragerstempel hengende på seg. Det er fortsatt tid for bot og bedring.

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Medlem av Norsk Journalistlag Senior
(Pensjonert statsansatt)