Storebror kan lytte på deg over alt

Publisert 28.1.2018

Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

Ved falske basestasjoner kan nær sagt hvem som helst bli overvåket på sin mobiltelefon. Det er nå «avslørt» av Aftenposten at slike falske basestasjoner har vert brukt i 107 tilfeller i fjor. Kan man lite på at dette tallet er rett?

Politiet bruker noe de kaller for IMSI-cathcere hva nå det skulle være for noe. Nå er jo ikke jeg så teknisk avansert av meg at jeg skjønner hva dette er, men har skjønt såpass at her er det noe som gjør meg usikker. Selv om man skjønner at landets sikkerhet må ivaretas, så er det ingen umulighet for at man kan ved bruk av ord og «koder» man selv kan velge bli snarlig mistenkeliggjort i noen tilfeller alt ut fra hva koden skulle stå for.

Når norsk politi har den makten at man kan velge ut hvem man vil «lytte på», og uten at vedkommende vet det, kan dette gå på personvernet løst. Det blir da slik at uansett hvor mange mobiltelefoner man har eller låner av en annen, så hjelper det ikke stort ser jeg.  I fjor ble dette systemet brukt i 107 tilfeller, men hvem kan bli gjenstand for dette? Når man vet hvor nært hverandre flere etater er, så er det ingen umulighet at flere enn det som er oppgitt i Aftenpostens «undersøkelse» kan være langt flere i andre sammenhenger.

Altså, man kan lese av dette at disse falske basestasjonene og mulig «kamuflerte duppe-dittene» i mobilsystemet, kan ha vert i bruk av andre aktører også i noen sammenhenger. Jeg hadde ikke vert noe forundret i så måte. Dette ser ut for å bety at ingen med en mobiltelefon i hånden som man nå kan bruke til nær sagt alt for den litt teknologifrelste, kan havne opp i ubehageligheter uten at man vet det.

Denne IMSI-delen bør Aftenpposten forklare nærmere om, og hva den kan brukes til og om den er i basestasjonen eller andre steder også som gjør tilgangen meget enkel? Denne kunne også slik jeg leste Aftenposten, brukes til romavlytting, og da blir dette ikke bare ekkelt, men også farlig? Kanskje man skal gå hundre år tilbake i tid hva gjelder kommunikasjon sånn for privatlivets skyld? Kanskje er det den sikreste kommunikasjonsformen, ikke vet jeg.