Stortinget og regjeringen har manglende demokrati forståelse

Publisert 30.1.2023
Foto: Colourbox

Jeg er sterkt bekymret over den manglende demokrati forståelsen til dagens storting og regjering. Norgesdemokratene ønsker derfor å innføre større grad av direkte demokrati – slik man ser brukt blant annet Sveits.

Vi vil at dersom en prosent av de stemmeberettigede, eller ti prosent av stortingsrepresentantene krever det: skal det holdes folkeavstemning om lovsaker. Utfallet av folkeavstemningene skal være bindende. Dette skal gjelde på nasjonalt, fylkes- og kommunenivå.

I tiltak som har stor innvirkning på innbyggernes ve og vel, slik som storskala vindkraftutbygging, bør innbyggerne alltid spørres. Andre eksempler som bør være gjenstand for folkeavstemning er: EØS, lockdown, Paris-avtalen, ACER og FNs migrasjons-avtale.

Hverken Stortinget eller folket bør kunne ta avgjørelser som er i strid med Grunnloven, uten etter egne prosedyrer med strengere krav til konsensus enn rent flertall, slik det i dag er med tanke på grunnlovsendringer i Stortinget.

Vidar Kleppe
Bystyre – og fylkestingsrepresentant for Norgesdemokratene