Stortingsvalget 2017: Dette er Krf sine grunnverdier

Publisert 27.5.2017

Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I vår serie om sittende stortingspartier for perioden 2009-2013, har turen nå kommet til Krf. Kristelig Folkeparti er ikke med i dagens regjering, men er likevel et støtteparti for den sittende Høyre/Frp regjeringen. Vi har besøkt hjemmesidene til Krf, og har trukket fram følgende utdrag som stort sett forteller om politikken som dette partiet ønsker å føre også i de kommende årene 2017-2021. (Gjengitt i kursiv stil).

Grunnverdier

Det kristne menneskesynet
Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Men vi er skapt forskjellige og er gitt både stor frihet og stort ansvar.


Nestekjærligheten

Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker, som også må få konsekvenser for politikken. Nestekjærligheten gjelder alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Den inkluderer selv de vi måtte oppfatte som våre fiender, og den krever aktiv handling.

Forvalteransvaret
Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den.