Stortingsvalget 2017: SVs løfter til folk og land

Oslo. Publisert 26.5.2017

Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: SV (Flickr)

Her følger vårt tredje oppslag om de sittende partiene på Stortinget og deres politiske løfter foran det kommende valget i høst. Slik vil Sosialistisk Venstreparti forbedre hverdagen for folk flest. Fra partiets hjemmeside har vi sakset følgende (gjengitt i kursiv stil):

SVs løsninger:

Et rettferdig skattesystem. Folk med vanlige og lave inntekter skal betale mindre skatt, den økonomiske eliten mer. Høyresiden har rigget skattesystemet for de på toppen, det skal vi snu. Sånn blir det mer rettferdighet og mer penger til velferd.

Et trygt arbeidsliv, hardere mot kriminalitet. Norge trenger et trygt og organisert arbeidsliv der faste og hele stillinger er hovedregelen. Da må vi ha en sterkere arbeidsmiljølov, slå hardere ned på sosial dumping og flytte makt fra sjefer og eiere til ansatte og fagforeningene deres.

Boliger er til for å bo i, ikke for å spekulere i. Skattesystemet gjør det mer attraktivt å spekulere i eiendom enn å investere i arbeidsplasser. Det må stoppes. Vi må flytte skatt fra inntekt til bolig og innføre en særskatt for boliger folk ikke bor i selv. Da demper vi boligprisveksten, uten at vanlige folk kommer dårligere ut. Samtidig må det offentlige ta ansvar for at det bygges flere boliger.

Profittfri velferd. Penger som bevilges til barnevern, skoler og barnehager skal gå til barnehager, skoler og barnevern, ikke til å gjøre noen kommersielle foretak og privatpersoner rike. Vi vil begynne arbeidet for profittfri velferd i barnehagene, barnevernet og asylmottakene.

Øke barnetrygden for alle, styrke satsene for aleneforsørgere og gi noe ekstra til familier med mange barn. Selv om alle med barn får mer, betaler de med høyest inntekt mer i skatt, og sånn sikrer vi rettferdig fordeling. Økt barnetrygd er det mest effektive virkemiddelet for at flere unger skal slippe fattigdom.

Eie mer sammen. Norge skal ikke være til salgs, vi skal ha sterkt eierskap i sentrale bedrifter og næringer. Meningsløse nedsalg, privatisering og konkurranseutsetting skal høre fortiden til, enten det er snakk om vannkraften eller jernbanen.