Stortingsvalget 2017: «Venstre, det liberale partiet i norsk politikk»

Halden. Publisert 21.6.2017. (Oppdatert 19:10)

Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Arkivfoto: sfm.no

I vår serie om de sittende stortingspartiene har turen nå kommet til Venstre. I dag sier flere meningsmålinger at Venstre befinner seg under sperregrensen. Samarbeidet med Høyre/Frp-regjeringen har ikke gått slik partiet forventet. Likevel ønsker Venstre et blå-grønt samarbeid de fire neste årene. Om den drømmen blir en realitet gjenstår å se. Vi har besøkt Venstre sin hjemmeside og har klippet følgende tekst, som vi gjengir nedenfor i kursiv stil.

Historie og  idégrunnlag

Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti.

Venstre er det liberale partiet i norsk politikk. Vi er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16- og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre. Men formelle friheter alene ga ikke alle virkelig frihet og et verdig liv. Derfor vokste den sosiale liberalismen fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle.

Når Venstre dannes i 1884 er frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre som den sosiale liberalismens kjerne. Dette danner grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Fram mot vår tid utvikler liberalismen seg videre. Dens grunnleggende ideer om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering har fått stort gjennomslag. Fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre: Vi ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.