Stress gjør arbeidstakere bekymret for egen mental helse

Publisert 27.2.2023
Kilde: Simployer
Foto: Dreamstime

Åtte av ti opplever et høyt stressnivå på jobb, viser Simployer &frankly sin rapport Engagement Report for 2022. Nå viser nye tall fra Simployer at jobbrelatert stress har gjort 63 prosent bekymret for sin mentale helse.

Stress er den nye folkesykdommen som rammer Europa. Statistikk fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet viser at stress har blitt det vanligste helseproblemet på jobb. Nå bekrefter tall fra Simployer &frankly at det samme gjelder norske arbeidsplasser.

– Vår Engagement Report for 2022 bekrefter denne trenden. Åtte av ti opplever et høyt stressnivå på jobb. En tredjedel beskriver stresset som negativt. Hver fjerde arbeidstaker er utslitt etter jobb som følge av stress. Stress i seg selv er ikke nødvendigvis farlig, men når ansatte er utslitte etter jobb så er stressnivået for høyt. Dette er rett og slett alarmerende høye tall, sier Caroline Fjellner, produktdirektør i Simployer og en av gründerne bak Simployer &frankly.

Én av fire slutter på grunn av stress

En ny Simployer-undersøkelse gjennomført av YouGov, viser at seks av ti arbeidstakere har vært bekymret for sin mentale helse på grunn av jobbrelatert stress. Fjellner understreker viktigheten av en påkoblet ledelse i en stresset arbeidshverdag. – Det første som må på plass for å få bukt med negativt stress blant ansatte, er en påkoblet ledelse som ser hver og en. I vår Engagement Report er tilbakemeldingene tydelige. Ansatte mener at lederne deres kan bli bedre på feedback, coaching og tydelighet, sier hun.

Simployer-undersøkelsen blant arbeidstakere viser også at en stressende arbeidshverdag er en av hovedårsakene til at ansatte slutter. Én av fire vurderer å slutte i jobben sin, eller har allerede gjort det, på grunn av en for stresset arbeidshverdag. – Det overrasker meg ikke. Ut fra tallene våre, ser vi også at én av tre ikke får den hjelpen de trenger når det er for mye å gjøre. Da er det umulig å holde arbeidsmoralen oppe. Sviktende ledelse blir gjerne den siste dråpen for mange, sier Fjellner.