Strømkablene til Europa

Publisert 5.1.2022
Foto: Colourbox

Hva tror man at dette blir godt for? En del av svaret kan bli at de i Europa bruker denne strømmen i oppbyggingen av egen industri. Norge kommer da til å sakke akterut og mister industriell oppmerksomhet. Altså Norge, som før hadde en høy industri, mister alt vi har hatt av den slags. Og så sitter Ap som arbeideres parti en gang i tiden, og tok arbeidernes «parti» både hva angikk sikring av lønninger og arbeidsvilkårene for utført arbeid av arbeiderne.

Nå har AP blitt en miniutgave av Høyre, partiet som var bedriftenes parti, og hvor man ikke skulle bruke arbeidere som annet enn rikmannsslaver, og til lønner som langt fra tilfredsstilte innsatsen? Altså slavearbeidere da de kun så på egen lønnsomhet og ikke bedriften under en helhet? Hva hadde Høyre vært uten disse «slavene»??? De samlet seg de rike bedriftseierne og startet partiet Høyre, og ikke godtok protester fra arbeidere som protesterte. Da fant arbeidere ut at de måtte de organisere seg, og derav kom LO, som blant annet sponser et AP som nå er blitt et Lille-Høyre?

Jonas Gahr Støre er jo en lille-høyremann men nekter å innrømme det. Det ser vi nå under «strømkrisen», og dette har han selv vært med på å skape fra å være en tanke til det nå ble en realitet.  Enda så godt han VET hva dette ble til, så gjorde han det likevel. Likevel så stemmer folket på denne mannen. Hvor går veien videre i de neste tre åra tro? Jeg er redd det vil gå enda verre enn det var med Erna?

Ellinor Nerbø