Strømkrisa er forferdelig!

Publisert 12.2.2022
Foto: Privat

Strømkrisa er forferdelig! Den går hardt utover både husholdninger og bedrifter. Strømkrisa er sammensatt. Det er høye strømpriser i Europa, blant annet på grunn av høye gasspriser. Men hvorfor har det en effekt på prisen i Norge? Dette er også sammensatt. En grunn til dette er den nye kabelen vi åpnet i høst. Den dobler overføringskapasiteten vår. En annen grunn er EUs energisamarbeid ACER. Det legger opp til mer energiutveksling mellom Norge og EU, som igjen fører til likere priser – hvis det er strømkrise i Europa, så importerer vi den. Derfor ønsker INP å si opp ACER, og vi var mot byggingen av den nye kabelen.

Men hva kan vi gjøre med strømkrisa her og nå? INP ønsker en makspris på strøm, og den bør maksimalt være 50 øre kilowattimen. Et annet viktig tiltak er å bedre dagens kompensasjonsordninger for de høye strømprisene.

Vi er også i mot dagens energilov. I 1991 ble energiloven endret. Endringen innebar at energi ble markedsstyrt. Fram til da var selskapene pålagt å levere deg strøm hele året, uavhengig av fyllingsgraden i magasinene. Derfor hadde man også bygd ut litt mer kraft enn det man til en vær tid trengte, i tilfelle det skulle komme en tørr sommer. Dette førte i praksis til en stabil pris hele året. Dette gir en forutsigbarhet for forbrukeren. Energi er ikke en vare, og burde derfor heller ikke være markedsstyrt! Det er umulig å produsere energi – du kan kun generere den. Når vi brenner olja/kullet eller en vannturbin jobber, så produserer vi ikke energi – vi utnytter energien som allerede er der. All energien vi kommer til å utnytte i framtida er her i dag, og kommer til å være her for alltid.

Richard Slagstad Kierulf