Studenter og jakten på bolig

Publisert 7.8.2020
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Norske byer med høyskoler og/eller universitet opplever en strøm av unge mennesker som vil studere, og ha et sted å bo. Som eksempel koster et lite krypinn i Oslo opptil 15.000 kr. pr. måned – priser hinsides all fornuft. Presset på boligmarkedet er enormt, og for studenter blir dette for dyrt – selv med kveldsjobb i tillegg til studiet.

Det må være lov å lufte to tankesett omkring dette. For det første, hvorfor vil så mange bli akademikere? Vi har da virkelig bruk for alle typer håndverkere, både innenfor mekanikk og bygningsfag. Og vi trenger bønder til å produsere den maten vi trenger for å leve. For idealistisk grønn ungdom nevnes, at i Norge ligger tusenvis av nedlagte gårder og småbruk – en del med maskiner og utstyr fullt intakt, dog må det slåes og ryddes, men dyrkbar mark finnes det rikelig av. Det burde være mulig for kommuner med slike nedlagte bruk å slippe innsats-villige mennesker til på disse, uten at det behøver koste så mye. Etablerings-tilskudd bør være obligatorisk.

Og bedrifter må kunne tilby rikelig med lærlingeplasser innen alle praktiske fagområder, slik at ungdom som vil bruke hendene kan få utvikle sine interesser og anlegg. På mange områder er det allerede overskudd av folk med høyere utdanning, så her må ungdom tenke seg godt om. Utdanning til arbeidsledighet er ingen tjent med.

For alle som sliter med å finne seg et sted å bo, vil jeg foreslå noe – og jeg bruker Oslo som eksempel. Hva om man setter opp en «by» på f.eks. Ekeberg-sletta, bestående av noen tusen moderne arbeids-brakker, evt. i 2 høyder, alle med innlagt strøm, vann og kloakk, innredet som studenthybler med de nødvendigste fasiliteter, og en del fellesrom o.l., og oppretter egne kollektivavganger til og fra «byen» og inn til sentrum. En enkel dagligvare-handel og et velferdsbygg bør også etableres i anlegget. En husleie på eksempel-vis 3.000.- pr. mnd vil de fleste studenter kunne leve med. Slike brakkebyer er vanlige når større veiprosjekter er under arbeid. Dette burde kunne avlaste student-bolig-mangel i flere av våre byer. Uansett bør Stortinget kunne vedta en max-pris for utleie av små leiligheter/hybler, som også studenter og enslige kan leve med!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.