Styresmaktenes mange lovbrudd

Publisert 26.9.2023
Foto: Sfm.no (Innfeldt: Wikipedia)

Nå får det være nok av både løgn og lovbrudd blant de som er ansatt av folket til å styre landet. Grunnlovens § 49. At Frp har fått Stortinget til å godta at politikerne skal ha lov å lyve for folket, må nå folket gi straff til politikere som beviselig lyver. Det kan gjøres ved at folket boikotter og slutter å stemme på partier som ikke bryr seg om å være sannferdige.

Hvorfor brukes ikke riksretten når en eller flere politikere gjør alvorlige feil? Vi har NAV skandalen i friskt minne. De som led overlast som følge av denne, har de i det hele tatt fått noen erstatning? Folket har rett til å vite dette og hvor stor var den? Dette var klare brudd på EU sitt regelverk som skal sidestilles med Grunnloven. Så her er det brudd på både EU sitt regelverk og den opprinnelige Grunnloven. Så her er det to Nav skandaler. Den som kom frem av lovbrudd som var dette med EU sine forordninger om retten til å reise og bo i ett hvilket som helst EU land.

Så er det alle tyveriene av trygden og fratagelsen av retten til å jobbe når man er arbeidsfør. Her blir man regelrett fratatt sitt arbeid. Man er selvstendig næringsdrivende, har gjeld som følge av dette. Skattegjeld og gjeld vedrørende driftsmidler. Dette kreves at namsfogden krever inn. Flytter man så til Sverige, bryr de seg ikke om at man skal ha nok å leve for. Som følge av dette får man heller ikke gått til en tannlege.

Som følge av tyveriet av retten til å jobbe, ei rett til å betjene gjeld som følge av at man har blitt fratatt retten til å arbeide. Med dette vil der kreves at staten dekker alt de har trukket i gjeld som staten alene skulle dekket. Dette gjelder meg og andre som har lidt samme skjebne som den jeg har vært utsatt for. Det kreves også at det som skjedde i det som omtales i NAV skandalen, at folket for rede på hva som har blitt utbetalt i erstatning om noe i det hele tatt er blitt utbetalt.

Hans Bauge
Samfunnskritiker