Svakt av regjeringen!

Publisert 3.12.2021
Foto: Stortinget

At vår nyvalgte regjering ikke er i stand til å kreve norsk selvråderett over norsk elkraft og tilhørende norske, lave priser, og likeså norsk diesel og bensin, med lave priser frigjort fra «verdensmarkedet», er et solid signal om manglende handlekraft, og er et svik mot det norske folk! Regjeringen og stortings-politikerne har ikke forstått at de skal utøve sin gjerning til folkets beste, ikke som slappfisker og døgenikter, som bare danser etter EUs og Klima-panelets pipe!

Slik strømprisene stiger nå – i tillegg til den nye, super-kravstore ordningen for nettleien -, kommer mange til å måtte vandre til sosialkontorene for å be om hjelp. Resultatet blir altså å måtte fryse i sitt eget hjem, og bilen må stå i garasjen og forringes. Er finansminister Vedum og statsminister Gahr-Støre stein hakke blinde? De har ikke baller til å ta et oppgjør med galskapen! Sorry, – vi trodde på bedringene dere lovet! Velgerne har lært noe til neste valg!

Terje Haugom