En svanes død – og forhåpentligvis et kommunestyres død

Publisert 8.8.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox 

Denne historien har gått over hele landet i flere uker, – om svanefamilien på Os utenfor Bergen, hvor han-svanen ved to anledninger i forsvar av sin familie – make og 3-4 unger – har hakket etter mennesker. Ved en anledning ble en liten unge trukket på sjøen, men ble straks reddet opp igjen. Da fikk noen «vann på møllen» og forlangte svanen avlivet.

Fugleeksperter og andre humant tenkende mennesker advarte mot det, og minnet om at ethvert dyr eller fugl har i seg å forsvare og beskytte seg og sine. Så kom der tilbud fra et sted i Tyrifjorden hvor svanefamilien var ønsket velkommen. Det gjensto bare noen formaliteter, og svanen ble benådet i 2 uker slik at saken kunne ordnes. Endatil advokat var koblet inn for svanefamilien. Et par dager etter, skjedde der en bagatellmessig sak igjen hvor to 16 år gamle jenter i en båt var blitt skremt av svanen. Da tålte ikke Os’ordføreren og hennes medsammensvorne mer, og svanen ble tatt av dage om natten til store protester og forbauselse. Over 10.000 underskrifter var allerede levert ordføreren i Os til svanefamiliens støtte.  Men når har vi sett en menneskelig reaksjon på protester fra en Høyre-ordfører?

Meldingen om avlivingen av «Havnesjefen» kom vel som et sjokk på enhver dyrevenn og andre mennesker utstyrt med empati og vett. Den ble betegnet som aggressiv – sikkert ikke mer aggressiv enn hva en hvilken som helst annen svane eller fugl/dyr som er i forsvar for sin egen familie. En avtale ble brutt – der var gitt en ny frist i 2 uker, og endatil advokat var som nevnt engasjert. At folk ikke har vett nok til å advare sine unger om å holde avstand til fugler/dyr som har egne unger, er helt utrolig. At to 16 år gamle jenter også angivelig ble utsatt for svanens forsvars-instinkt legaliserte selvsagt ikke å ta svanens liv! Dette er bare en rå og følelsesløs handling – å sette en enslig svanemor tilbake med unger fordi faren av natur forsvarer dem på en måte som egentlig er vanlig. Hva om moren nå blir mer i forsvarsposisjon? Er det da bare å ta livet av den også og la ungene klare seg selv? Det hele er ikke noe mindre enn en kriminell handling!

Der forelå en klar avtale om å finne en løsning innen 14 dager, og alt tydet på at Modum kommune ville ta imot svanefamilien. Det er faktisk grunn til å tro at det siste angrepet kan ha blitt provosert frem for å få svanen bort straks. Jeg går ut fra at det var politikerne i Os som tok den utrolige avgjørelsen mot eksisterende avtale. De politikerne bør folk i Os huske ved neste kommunevalg!

Tilbake i 1950-årene og kanskje også senere, var der svaner to steder i Nygårdsparken – både oppe i parken og nede. Vi som var unger i 1940-årene og tidlig på 50-tallet ble alltid advart av våre foreldre mot å komme for nær svanene nettopp fordi de kunne bite. Det tok vi selvsagt til etterretning. Men vi observerte også flere ganger at spesielt ungdommer direkte provoserte svanene til å prøve å bite. Det kan vel også ha skjedd i tilfellet Os. Kommunen kommer nok i lang tid fremover å slite med en stygg svart flekk på sitt rennomè som en dyrefiendtlig kommune. Fullt berettiget!  Kondolerer, Os!  Måtte osingene velge en dyrevennlig ordfører ved neste valg!