Svensk politi har hendene fulle

Publisert 7.9.2020
Arkivfoto: Sfm.no

Sammen med flyktninger og asylsøkere har Sverige importert hittil 40 familier – eller klaner – som er blant de verst tenkelig kriminelle. De truer og presser folk for penger, verdier o.l., og er kommet til Sverige for å tilegne seg makt, penger, kontroll over territorier, eiendom m.m. Ingen er trygge. De viser en brutal torpedo-framferd, og benytter bl.a. arrangerte ekteskap for å styrke klanene. Dette brer om seg, og svensk politi har hendene fulle. (Kilde: ABC Nyheter 06.09.20) Skal svenskene få bukt med uvesenet, må rettsapparatet gi politiet utvidede fullmakter. Og så må regjeringen bli langt strengere mht. å slippe tvilsomme individer inn. Til nå er svenskene lurt trill rundt!

Nå får Sverige til fulle se hva snillismen har ført med seg med innvandrer-bølgene som fritt fikk rulle inn over Sverige. Hadde regjeringen hørt på Sverigedemokratene, kunne dette mest sannsynlig vært unngått. Og at dette vil bre seg til Norge, trenger man ikke lure på engang. Med de altfor slappe grensekontroller og åpne armer mot alt som utgir seg for å være flyktninger eller asylsøkere, vil nordmenn snart bli utsatt for dette eskalerende uvesenet. I Norge er det pr. i dag bare FrP og Demokratene som har en politikk som vil og kan bremse og forhindre en slik utvikling. Dette må Stortinget ta til etterretning. En ting er å være snill. Men tragisk dumsnill vil straffe seg! Bare se til Sverige! Tenk på dette før valget neste høst!

Terje Haugom.