Svulsten som vokste (Apokalypse 2024)

Publisert 28.4.2021
Foto: Colourbox

Stortingsvalget i 2021 og kommune- og fylkesvalget i 2023 gikk slik Miljøpartiet De Grønne håpet på. Ved opptellingene viste det seg at det ble et overveldende flertall for dem. Resultatene ble så bra, at de dannet ettparti-regjering, og fikk stort flertall i kommune- og bystyrene i alle de største byene i Norge. Hvilket virus som påvirket velgerne – særlig de unge, – vites ikke, men det må ha vært noe i valgflesket. Så – hvordan har nordmenn det i dag, i det Herrens år 2024?

Bergenserne trives bra i Modalen, Eksingedalen, Nordhordland, Øygarden og Os. Ordførerne har ønsket dem velkommen, og foreløpig bor de fleste i brakkegrender, i påvente av å få flytte inn i de nye 12 etasjers blokkene som skal bygges langs sykkel-traséene. Skulle alle få et sted å bo, måtte det bli fortetning som gjaldt. Nye eneboliger er luksus, som er bannlyst, og hører fortiden til. Her ute på bygda får folk bruke fossilbilene sine, men ved alle grenseovergangene må bilene parkeres, og så er det bare å gå inn på de elektriske, førerløse bussene som frakter folk inn til Bergens arbeidsplasser.

Bergenserne flest klarte ikke å bo i Bergen kommune lenger. Ikke fikk de bruke fossilbilene sine, og alle som hadde bil – elektrisk eller fossil – måtte betale P-avgift for å stå parkert i egen garasje eller på egen grunn, håpløse P-avgifter ved kjøpesentre, miljø-avgift for å bruke egne toaletter, straffe-avgift hvis man kjøpte pølser eller rødt kjøtt til eget bruk, osv. osv. Men her ute på bygda er det mye friere sånn sett. Det er litt vanskelig å få fatt i kjøtt-produkter, og prisene er gått til himmels. Dette fordi MDG-regjeringen har tvangs-stengt de fleste gårdene som ikke ville slutte med kjøttproduksjon. Og de bønder som fremdeles har kyr og sau, må investere i portable CO2-rensemoduler til å feste bak på dyrene med reimer. Og så er det blitt steindyrt å fylle drivstoff, så det blir mye kamerat-kjøring til kommunegrensen. Særlig etter at MDG-regjeringen har stengt 2/3 av oljebrønnene på norsk sokkel.

Fra Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø meldes det om liknende tilstander. Bygde-Norge og folket der tar godt imot flyktningene fra byene, og alle gjør så godt de kan. De som fremdeles bor igjen i byene, er stort sett yngre folk med sykler og el-løpehjul, studenter og husokkupanter – mange eneboliger og villaer står tomme, etter at folk emigrerte til bygdene i nabokommunene. Folk visste ikke annen råd enn å flytte ut av byen. I moderne tid vil ingen leve under politisk maktsyke og nærmest diktatur. I småbyene og bygde-Norge samler folk seg til kamp for å få et langt bedre valg i 2025 og 2027. Mange snakker om å bringe Norge tilbake til den velstand vi hadde før 1988, da dagens regime i Norge ble født. Demokratiet i Norge fikk oppleve en svulst som vokste.

Terje Haugom, samfunnsdebattant