Sykdom og karantene i utlandet kan gi langvarig sykepengekutt

Publisert 13.1.2022
Foto: Dreamteam
Kilde: Mynewsdesk

Ansatte som blir satt i karantene eller smittet med korona på riser utenfor EØS-området, har ikke rett til sykepenger. Etter to uker mister de retten til sykepenger også når de kommer hjem.

Mange av stedene nordmenn liker å reise på ferie ligger utenfor EØS-området, som Thailand, USA, Tyrkia og England.

Nå som reiseaktiviteten gradvis tar seg opp igjen, er det imidlertid viktig å merke seg at bare arbeidstakere som befinner seg innenfor EØS-området, har rett til sykepenger i Norge.

– Mange kjenner nok ikke til, eller glemmer å tenke på, den ekstra risikoen det er å reise på ferie utenfor EØS-området nå. Dersom du skulle bli syk eller satt i karantene, og dermed ikke komme deg tilbake på jobb etter ferien, vil du ikke ha rett på sykepenger før du er tilbake i EØS-området, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Han presiserer at det er noen områder utenfor EØS som også gir rett til sykepenger etter egne avtaler, som Sveits, Jersey og Isle of Man.

Mister sykepengeretten etter to uker

Hvis den ansatte ikke har kommer seg tilbake i EØS-området, vil det samtidig føre til et brudd i arbeidsforholdet som etter hvert vil føre til tap av retten til sykepenger.

– Hvis det går mer enn to uker fra den ansatte skulle vært tilbake på jobb til han eller hun er tilbake i EØS, vil vedkommende miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver. Er bruddet på mellom to uker og en måned, har den ansatte rett på sykepenger fra NAV. Dersom den ansatte ikke er tilbake i EØS-området før det har gått en måned, mister vedkommende sykepengeretten helt, sier Brostrøm.

Etter et brudd på en måned, vil den ansatte eventuelt kunne ha rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Kan få dramatiske konsekvenser

Dette betyr i praksis at langvarig karantene eller sykdom utenfor EØS-området kan få dramatiske økonomiske konsekvenser for arbeidstakeren.

– Etter brudd i arbeidsforholdet på mer enn 1 måned, vil den ansatte måtte jobbe i fire uker for å opptjene retten til sykepenger på nytt. Skulle arbeidstakeren i verste fall bli alvorlig syk før sykepengeretten er opptjent på nytt, vil vedkommende risikere å få et langt sykefravær helt uten rett til sykepenger, advarer Brostrøm.

Ikke sykepenger ved karantene utenfor EØS

Til slutt understreker Brostrøm at det ikke er gitt at rene karantenetilfeller gir rett til sykepenger, selv innenfor EØS-området.

– For å ha rett til sykepenger etter folketrygdloven må arbeidstakeren være syk eller skadet. Unntaket som gir rett til sykepenger for ansatte som havner i en karantenesituasjon av smittevernhensyn, er hjemlet i en egen forskrift. Vi i Simployer legger til grunn at denne forskriften bare gjelder i Norge, vi mener karantener utenfor Norge dermed ikke gir rett til sykepenger, sier Brostrøm.