Sykehjemmene i Trondheim trenger penger for å lønne sykepleiere?

Publisert 13.9.2023
Foto: Privat

Det er et mål i kommunene at man skal ha nok sykepleiere også på sykehjem. Dessverre så er det sykepleiermangel på mange sykehjem.

Hva er en sykepleier?

Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, og er sammen med annet helsepersonell ansvarlig for sikkerheten og rekonvalesensen til akutt eller kronisk syke eller skadde mennesker, forebyggende helsetiltak og behandling av livstruende tilstander i mange forskjellige helsesammenheng.

Sykepleiere har en nøkkelfunksjon innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sykepleierens særegne funksjon er ifølge Norsk sykepleierforbund å fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt, med å ivareta sine grunnleggende behov.

Jeg har stilt for en stund siden spørsmål til kommunedirektøren i Trondheim hvorfor ikke sykepleiere som jobber på sykehjem får dekket de midlene som lønnen tilsier gjennom budsjettet. Svaret jeg fikk var at i Trondheim kommune fordeles budsjettet etter pleiebehovet blant brukerne og ikke kompetansen til de ansatte. Dette gjør at sykehjem heller prioriterer andre enn sykepleiere når det skal ansettes helsepersonell.

Er dette en ønsket utvikling?

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre