Tabu-temaer i norske medier?

Publisert 28.7.2017

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi har i løpet av de senere årene fått noen nye «hellige kyr» i samfunnet: Homser og muslimer. Disse synes å være forbudte temaer i både aviser i kringkasting – forutsett at man ikke snakker positivt om dem, vel og merke!

For et års tid siden, skrev undertegnede noe velbegrunnet kritisk mot «homseriet» i Bergensavisen. Det er mulig at det kom på trykk ved en glipp, hva vet jeg. Men det hele endte opp med at avisens daværende redaktør ble innkalt til TV2 for et kort intervju om hvordan BA kunne trykke et slikt innlegg? De to intervjuende programlederne spurte redaktøren som om han hadde gjort en forbrytelse, men han svarte korrekt og flott, og forsvarte det aktuelle innlegget på en elegant måte. Jeg har siden, ved flere anledninger, skrevet inn negativt mot de såkalte homseparadene og det såkalte regnbueflagget som har skitnet offentlige flaggstenger utenfor rådhuset i Bergen og endatil på Bergenhus festning. Det tar de heller ikke inn på trykk!

Så her ser man faktisk ganske klart at mediefolkene – inklusive programledere og nyhetsopplesere – har instruks om hvordan de skal vinkle såkalte ømtålige emner. Emnene i seg selv var vel i utgangspunktet ikke ømtålige, men mediene har gjort dem til å være ømtålige. Det første budet er tydeligvis å ikke støte noen grupper som skiller seg ut. Kort sagt: If you can’t beat them, join them! På godt norsk kalles dette sensur – hvilket mediene bestemt avviser, men som like fullt er sannheten!

Jeg har tidligere nevnt hvordan mediene manipulerer oss med begrepene islamister og muslimer. Etter en terrorhandling utført av disse grupperingene, da kalles de islamister eller militante islamister. Når de samme Koran-dyrkerne skal omtales mer hensynsfullt eller positivt kalles de muslimer! Dette har jeg nå 7 ganger re-sendt til Bergensavisen, men de tar det ikke inn! Det sier sannelig svært mye! Og skriver man til Israels fordel i en eller annen sammenheng, så kommer heller ikke det på trykk. Norske medier og politikere har som kjent gjort Norge til Europas mest antisemittiske nasjon! Det er bare en ting å ønske norske medier, og det er GOD BEDRING! Men jeg har ikke tro på en slik helbredelse for de kretsene!

Redaksjonens merknad:Innlegg, meninger, leserbrev, artikler o. lign. som vi benytter, behøver ikke å være i samsvar med vårt redaksjonelle syn. Vi forbeholder oss også retten til å korrigere, ta bort eller endre innhold. Red.