Tankeløst grønt pjatt!

Bergen 11.10.2016
Av Wilfred Høsteland
Foto: Olav Martinussen

Marius Holm i den såkalte miljøstiftelsen ZERO  (for øvrig et godt navn på denne – nemlig null!)  hadde et innlegg i Bergensavisen 29.september hvor han ønsker å minst doble bensinprisen for å få ned utslipp. 

Har ikke Holm fått med seg at ut fra pålitelige målinger og analyser, så er det vedfyringen som forurenser mest i Bergen? Gamle bilder og beretninger fra 50-60 år tilbake, viser den samme smogen over Bergen som i dag!

Sløst bort millioner

Selvsagt gjør biltrafikken sitt men det er den minste delen. Holm og hans likesinnete blant de røde og grønne(og en viss Tryti i Bergen Byråd!), lever tydeligvis i sin egen boble på sin egen planet hvor de antagelig ikke får nok oksygen til å være i stand til å tenke klart – å tenke konsekvenser. Bergen har de siste årene sløset bort millioner av kroner på sykkelfremming. Disse lette trafikantene er som de fleste vet til betydelig hinder i trafikken med sin ofte uvettige kjøring og hensynsløshet generelt. Trafikkregler og fornuft ser ut til å være temmelig fraværende.

Det kan være vel verd å understreke at Bergen har vel mest sure regnværsdager – ofte med sterk vind. Da er det både utrivelig og helsefarlig å sykle. Det samme er det i vintertiden på snø, is og mange minusgrader. Og når det gjelder kollektivtrafikken, så er der fortsatt betydelige mangler m.h.t. å dekke de områder i byen og omegn, som tusener av mennesker er avhengige av daglig både til jobb, skole og ved andre nødvendige gjøremål. Og når kollektivtrafikkens billettpriser også økes – samtidig som folk anmodes om å reise kollektivt – da blir jo det hele en skikkelig kortslutning! M.a.o. skal folk flest tynes økonomisk uansett om de bruker bil eller reiser kollektivt.  Forstå det den som kan.

Lov å tenke fornuft

Oslo er kommet i samme ulykkelige situasjon som Bergen – ved at disse nedbrytende venstrekreftene (røde og grønne) driver en aktiv blokkering av samfunnet og dets funksjoner, og det ser ut til at visse andre partier, som AP, Venstre og KrF også henger seg på idiotien

Jeg vil oppfordre disse grønne og røde elementene til i hvert fall prøve å tenke. Jeg er klar over at det kan være hardt, men slutte i hvert fall å tenke med den samme kroppsdelen som dere sitter på! Det fører bare til blokkering av vårt samfunn – og til fordyring av varer og andre tjenester og vanskeliggjør tilværelsen for folk flest!