Tåpelig grønn politikk i Bergen

Bergen. Publisert 26.1.2017

Av Terje Haugom. Politisk kommentator for Moderatene (MOD)
Foto: JH Media

Folk som ikke bruker Fløibanen, men velger å gå veien til topps, og ned igjen, skal ikke betale billett på Fløibanen. Folk som velger å gå til Ulrikens topp, og ned igjen, skal ikke betale billett på Ulriksbanen. Folk som vil kjøre med bil langs E-16 til Voss, og returnerer samme vei, skal ikke betale billett på Haljem-Sandvikvåg-fergen på den turen. Da er det også like naturlig at folk som bruker sin bil til jobb, skole, barnehage, handletur, kosetur osv. IKKE skal betale for en bybane de slett ikke bruker!

Å betale for noe man slett ikke selv har bruk for, men som en håndfull andre miljø-ekstremister gjerne vil bruke, er ikke bare dumt, – det er både helt på trynet og totalt hull i hodet! Det at en gjeng politikere er enige om at opplegg som er hull i hodet – er bra for bymiljøet -, viser at en kjøttetende bakterie allerede er i ferd med å meske seg med den del av hjernen hvor sunn fornuft en gang kanskje har sittet! Smitten har begrenset seg til byrådets medlemmer.

En byråd i Bergen har i samtale med ledelsen i NLF påstått at ingenting vedr. økning av bompengesatser, flere bomstasjoner, oppheving av timeregelen osv. er vedtatt. Men så lenge alt dette er omtalt i pressen, så er det ingen røyk uten ild! En fem-dobling av bomtakstene på kalde, stille dager, når det fyres i tusener av gamle, utrangerte vedovner i Bergen (og i Oslo!), er helt sinnsykt! For nå er det jo et faktum at dieselbilen IKKE er den store synderen! Og samme byråd forteller at bompengene skal gå til utbygging av prestisje-prosjektet Bybanen, som er den største ulykke for byen siden Bryggen brente i 1955! En bane noen få bruker, men som skal betales av alle oss som velger annen transport! Ikke rart at bil-nasjonene på kontinentet ler seg skakke av denne hysteriske, tåpelige og overdrevent grønne politikken, som har lagt sin svøpe rundt de større norske byene!

Transportnæringen, familieøkonomien, og trivsel i trafikken har fått en alvorlig knekk. Og knekken er i ferd med å kverke både firmaer og private! Det er STATENS oppgave å finansiere kollektivtransporten, veiene, broene, tunnelene og fergene – akkurat som i Sverige og Finland. Staten bør seriøst forstå sitt ansvar her, og 1) tilby full-finansiering av all kollektivtransport – også i Bergen, og 2) gå inn for busser i stedet for videre utbygging av en bane få bruker. Ti – tolv varierte buss-størrelser for ett bybane-vognsett! Og så er det nå på tide å rive ned samtlige bomstasjoner, – over hele Norge!