Tiden er inne for å snakke om annet enn Corona

Publisert 27.4.2020
Foto: Privat

Det som er faktum, er at pensjonistene i vårt land viser solidaritet med de lag i befolkningen som pga koronasituasjonen er utsatt i forhold til jobb/inntekter. Pensjonistpartiet ønsker likevel tiltross for krisen å fokusere litt på andre saker enn koronakrisen og det må være lov å sette søkelys på pensjonens utvikling.

Pensjonene de siste 4-5 årene har tapt i forhold til nettopp andre lønnsmottakere. Det må være fullt mulig å vise solidaritet og medfølelse for grupper som nå en periode strever, samtidig som Pensjonistpartiet opprettholder sin argumentasjon for en mer rettferdig lønnspolitikk for pensjonister og uføre..

Det er en realitet at ingen andre lønnsmottakere i vårt land ville ha godtatt at gifte og samboere skal avstå 10 % av sin lønn fordi at de er gifte eller samboende.

De ville heller ikke ha godtatt å få redusert årlige lønnstillegg med 0,75 %.
Videre vil de heller ikke akseptere at de blir nektet deltakelse i de viktige fora og organer der lønnsfastsettelsen skjer. Dette er helt uhørt i et demokrati.

Vi bør nok heller ikke se helt bort fra at det kan komme en tid der nettopp pensjonistene må avstå mer av inntekten enn andre grupper når regnskapet etter denne krisetida skal gjøres opp. Dette gjør at Pensjonistpartiet må tørre å ta opp diskusjonen om utviklingen for folks pensjon selv i denne krisesituasjonen.

Pensjonistene og de uføre skal vise solidaritet, være forståelsesfull og støttende overfor de mange som en periode nå strever. Samtidig må vi se fremover og vise at kampen for bedre pensjonsrettigheter må fremheves.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre