Tidenes løftebrudd regjering

Bergen. Publisert 24.2.2017

Av Wilfred Høsteland
Pressefoto: Regjeringen (Thorbjørn Kjosvold/Forsvaret)

En regjering på proteser. Det går mot siste halvår for nyere tids verste norske regjering. Ja for det er vel ikke noen som har fulgt en smule med som tror at regjeringen Solberg får enda en periode? Fri og bevare oss fra det! Solberg-regjeringen vil bli husket for sitt paniske reform-hysteri med nærmere et dusin mislykkete reformer. De bruker uttrykket reformer når de vil rive ned det bestående som folk flest ønsker skal fortsette fordi det fungerer godt. Det siste er at politiet nå går imot den såkalte politireformen. De innser klart at den ikke vil fungere, men snarere tvert i mot gjøre politiet og dets nærvær enda mye verre og dårligere.

Allerede nå må brannvesenet en rekke steder ta seg av politiutrykninger fordi de er raskest fremme, men de er selvsagt lite lysten på å måtte ta seg av kriminelle. Det er da heller ikke brannvesenets oppgave. Kanskje de får i oppdrag å spyle forbryterne bort? Jeg håper da de samtidig klarer å spyle bort regjeringen Solberg!

Skolereformen med straff for en viss mengde fravær fungerer heller ikke. Her har legene fått et flersidig dilemma – elevene og lærerne likeså. Og selvsagt foreldrene.

Sykehusreformen forverrer forholdene for akutt syke mennesker – og andre – som må fraktes milevis bort når det står om livet. Det er Høyrepolitikk at vanlige menneskeliv ikke har særlig verdi. Omfattende protester fra lokalbefolkningen rundt om MÅ bli hørt. De vet bedre enn politikerne!

Omflytting og nedleggelser av militære enheter m.m. fører helt klart til en svekkelse av forsvaret nettopp i de områdene de trenges mest i en kritisk situasjon.

Kommune- og fylkesreformene hvor alt skal sentraliseres i store enheter, går mot all sunn fornuft og logikk. Flertallet vil ikke ha slik sentralisering i store enheter, og Høyre står klar med riset bak speilet og truer med tvang! Diktatur – verdikonservativ politikk, kaller Høyre sin politikk! KrF truer med å støtte tvang!

Regjeringen Solberg har så langt vært tidenes største løftebrudd-regjering – den mest nedbrytende regjeringen i etterkrigsårene, – sammensatt av en gjeng totalt ubrukelige broilere av noen statsråder. Landet styres i dag av blåruss – mennesker som har sikret seg selv solid på alle måter, og som derfor kan gi blaffen i andres problemer – i sine egne velgeres problemer!  Velgerne er m.a.o. dolket i ryggen som takk for støtten ved siste valg! Regjeringen er mer interessert i å bukke for EØS/EU, Schengen og OECD enn å tjene sine egne velgere.  Hva kaller man slikt? Landsforrædere!

Og når mer og mer av landets arvegods selges ut, er det ikke Norges ve og vel og fremtid som prioriteres.

Solberg-regjeringen har skutt seg selv i føttene så mange ganger at der knapt er føtter tilbake – kun vinglende proteser.

Men hvilke valg har vi til høsten? 1: Kolera. 2: Pest. Med en kommende AP-statsminister Jonas Gahr Støre – tidligere Høyremann og Stortingets angivelig rikeste person, har allerede truet med betydelige skatteøkninger – også for pensjonistene. Han klarer seg selvsagt både som statsminister og senere som pensjonist!  Der er økonomien sikret solid. Og i hans fravær – eventuelt som arvtaker – sitter en muslimsk jentunge med arabisk opprinnelse som i verste fall kan bli landets statsminister i neste omgang.

Senterpartiet er i sterkt fremgang. Hvis man kunne få dette ellers meget gode partiet til å innse at de også må ta opp lovstridigheten og urettferdigheten m.h.t. det nå så velkjente pensjonstyveriet, så vil Senterpartiet kunne komme i en maktposisjon og vinne mange flere velgere. Den saken må nå nemlig løses! Her må  Senterpartiets utmerkete og sympatiske formann  Trygve Slagsvold Vedum få Per Olaf Lundteigen til å forstå og innrømme den gigantiske fadesen nevnte tyveri er. Venstre og KrF har for lengst spilt fallitt sammen med regjeringspartiene. De to her nevnte mellompartiene tilhører i dag, sammen med regjeringen Solberg, samfunnets nedbrytende krefter!

Så lenge partier som Kystpartiet og Moderatene ikke er skikkelig på banen, er dagens beste alternativ Senterpartiet – med visse nevnte programmodifikasjoner som bør foretas!