Tidenes mest hensynsløse generasjon?

Publisert 17.8.2020
Illus.foto: Colourbox

Det ser ut til at det er «Norges fremtid» som for tiden viser sine holdninger overfor sine medmennesker.  Jeg sikter til de hensynsløse og hodeløse hundrevis av fester som avholdes hver helg – mot alle anbefalinger fra helsemyndighetene.  Og i tillegg holdes en stor mengde naboer våkne av nattebråk fra disse festdeltakerne, hvor høy dunkemusikk og alkohol tydeligvis er det avgjørende for å kunne feste.  Det kan heller kalles  en primitiv livsførsel – ikke festing!   Politiet har de siste helgene hatt full hyre med å rykke ut til denne gi-blaffen-generasjonen.  Dette er for en stor del studenter som visstnok skal bli Norges fremtid.  Lykkelig de byene som ikke har studenter men i stedet sikkert stort sett nattero og mindre koronasmitte-risiko.

En annen side av samme sak er at helsemyndighetene og politikerne sammen har gitt en altfor romslig margin når det gjelder hvor mange som kan være sammen m.h.t. festing etc.  Tallet er når dette skrives maksimum 20.   Det sier seg selv at dette er altfor mange.  Tallet burde være maksimum 10!  Aller helst enda mindre.

For en tid siden skrev en innsender til Bergensavisen at mye av de unges manglende hensyn både når det gjelder råkjøring med bil og annen idiotisk og ansvarsløs fremferd, sikkert har sin årsak i at hjernen ikke er ferdig utviklet før ved 25-års alderen, og at vurderingsevnen følgelig ikke er helt på topp.   Jeg tviler ikke på at dette er en del av årsaken til alt det hensynsløse som skjer nettopp for en stor del ved dem som er under denne alderen.  Men noen unnskyldning er det ikke.  Litt vett og hensynsfullhet må man kunne forvente seg også fra dem under 25 – hvis hodet ellers fungerer som det skal!

Wilfred Høsteland