Tidstypisk for venstresiden

Publisert 31.8.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lørdag 22. august kom Sians leder til Bergen for å holde en appell på Festplassen. Arrangementet var godkjent og følgelig lovlig. Nå får det være opp til alle og enhver om man støtter Sians sak eller ikke. Det er egentlig underordnet. Det som er hovedsaken er at vi i Norge har ytringsfrihet – rett til å ytre meninger som ikke alltid faller i smak hos en del mennesker. Da kan man argumentere mot ved f.eks. å sende innlegg til avisene (selv om norsk presse mer og mer anvender sensur!). Eller man kan søke om å arrangere en mot-demonstrasjon mot f.eks. Sian og mot hvem som helst ellers. Det er en helt legal sak. Men ikke for venstrekreftene.

Det begynte vel egentlig i 1960-årene under Vietnamkrigen – at venstrekreftene egget til anti-amerikanske demonstrasjoner – først med slagord – etter hvert ved bølleopptreden og hærverk. Slikt er jo vanlig når de ikke har saklige argumenter å komme med. Men tilbake til hendelsen i Bergen. Først oppfordret LO (!) byens buekorps til å stille med trommeslagere for å forstyrre/overdøve Sians taler. Altså en politisk oppfordring til upolitiske ungdommer om å ta stilling og til å forstyrre en lovlig og godkjent Sian-taler. De fleste av oss liker ikke alt Sian står for, og kan da enkelt og greit holde oss hjemme. Men LO fikk ikke medhold, og fikk skarp kritikk for å ha prøvd å involvere buekorpsene til å stille partisk opp. En stor skam fra LO! Honnør til buekorpsledelsene som sa nei!

Hendelsene i Bergen endte opp med at ungdommer med stein, stokker og egg løp til, og skadet Sian-representanten – slo ham ned – og fortsatte å angripe politiet med sine «våpen». Dette var politiet selvsagt ikke forberedt godt nok på, men hadde klokelig  med seg både tåregass, pepperspray, hjelmer og skjold. Det skulle de virkelig få bruk for mot pøbelen. Flere av dem var for øvrig ungdommer med såkalt utenlandsk opprinnelse!! Disse som etter visse krefters mening skal overbeskyttes og unnskyldes på de mest utrolige måter.

Det som er mest grotesk nå i ettertid er at venstresidens ungdommer og noen få andre «spesielle individer», står frem i byens aviser og i andre medier og bebreider politiet for hard reaksjon. Politiet skulle altså ikke få forsvare seg mot steinkasting og stokkeslag. Etter demonstrasjonen på Festplassen i Bergen, dro en del av pøbelen videre til byens hovedpoliti-stasjon hvor de også opptrådte truende. Ca. 40 politifolk slo ring omkring bygningen, og arresterte 5 av de verste pøblene. De ble tatt inn til forhør og ble sluppet ut igjen dels samme dag – dels neste dag. Noen av dem vil bli tiltalt – selvsagt! Nå hyler venstrekreftene fortsatt i byens aviser om hvor «forferdelig» bergens-politiet opptrådte. Dette er jo helt klart mennesker som er for anarkistiske/lovløse tilstander, hvor pøbelen skal få herje fritt uten konsekvenser.

Men la oss ikke glemme at den egentlige grunnen til Siams eksistens, har en klar sammenheng med en ganske løssluppen og ansvarsløs norsk innvandringspolitikk hvor alle slags fremmede kulturer, religioner og mentaliteter har lært seg å stille krav fremfor å måtte innordne seg etter norsk lov. Det er dette visse krefter kaller «det fargerike fellesskap», og det er de samme kreftene som har presset på for at norske medier i stadig økende grad, bruker sensuren som våpen for ikke å såre/irritere våre nye «landsmenn». Og mediene følger opp som mikrofon for disse kreftene – det er visstnok godt stoff – det selger – selv om det gir pøbelen «vann på mølla»!

PS: Undertegnede er ikke tilhenger av Sian, men er tilhenger av ro og orden og ytringsfrihet for alle og enhver. Men jeg er likevel blant dem som mener at Norge snik-islamiseres på flere måter. Det er vel egentlig en kjensgjerning – enten politikerne innrømmer det eller ikke. Man behøver ikke være medlem av verken Sian eller andre organisasjoner for å se og mene nettopp det!

Wilfred Høsteland