Til «lov og lyv» eliten på Løvebakken!

Publisert 5.10.2020
Foto: Wikipedia

Det loves og lyves, det loves og lyves, og det utsettes! De såkalte myndigheter på Løvebakken i vår bortskjemte hovedstad fortjener å kunne kalles svikere. De vet så veldig godt hvor livsfarlig livsnerven mellom vest og øst – E-16 mellom Bergen og Voss – er, og også mye av Bergensbanen som følger samme trasé. Men stadig blir løfter brutt, og veier og forbedringer av veinettet rundt Oslo blir prioritert!

Sykkelveier går foran den viktigste forbindelsen mellom Vestlandet og Østlandet! Her vest skapes det meste av verdiene Norge lever av, og der øst skummes fløten. Ved valget høsten 2021 må fornuften velges inn på Tinget! Samferdselsminister Hareide har tydeligvis ikke ryggrad nok til å banke gjennom strekningen Bergen – Voss øverst på NTP, med omgående oppstart! Trolig hadde ting begynt å skje, dersom Solvik-Olsen (FrP) hadde stått ved roret. Det gjenstår å se – etter kommende valg. Men det oppfattes som svik at tusener fortsatt skal måtte reise den farlige strekningen med hjertet i halsen – i 4 år til, før oppstart! Og enda i mange år før ny trasé står ferdig! Pluss nye utsettelser!

Mens motorveier østpå får det de skal og vel så det, selv om det ikke finnes rasfarlige fjell og skråninger der! Og så Erna Solberg da, som er fra Bergen, og ikke er i stand til å banke dette gjennom! Mega-trist! NÅ er det virkelig E-16 og Jernbanen mellom Bergen og Voss sin tur! HVOR i Norge ellers er rasfaren og trafikktettheten like stor? Må en fullastet buss bli flatet av ras, før det går opp for svikerne hva de burde ha prioritert?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Redaktørens merknad: At det fortsatt ikke gjøres noe radikalt på E16 mellom Voss og Trengereid i Bergen kommune er helt ubegripelig. Jernbanen mellom Oslo og Bergen går i stort sett samme terreng som veien. Heldigvis så finnes det rasvarslings-anlegg langs jernbanelinjen, men raser gjør det så godt som hele tiden, og strekningen er meget farlig flere steder. Innsender nevner statsminister Erna Solberg fra Bergen. Bergenserne har fått landets mest uansvarlige statsminister siden 2. verdenskrig. Red.