Til spaltist Filip Rygg i Bergensavisen

Publisert 7.9.2020
Foto: Colourbox

Det gledet oss i www.sfm.no å lese din hyggelige omtale av en av våre faste skribenter, Wilfred Høsteland på Espeland i Bergen. (Han er også er en meget god venn av vår redaktør). Det er dog en ting vi reagerer på, og det er selve overskriften som du har valgt å bruke, eller er det BA-redaktørens valg? «Vi trenger faktisk kranglefanter». Vi i sfm.no anser ikke Wilfred Høsteland som en «kranglefant», ei heller som en «rabulist» eller «konspirasjon-teoretiker», ord Main Stream Media ofte elsker å bruke om enkelte, og særlig når man selv ikke har saklige motargumenter å komme med. Wilfred Høsteland er realist på sin hals, en realist som ser en rekke forhold i et videre perspektiv. Ikke minst er han en person som hele tiden forholder seg til fakta som enhver kan etterprøve om ønskelig.

Sfm.no er som kjent et tverrpolitisk uavhengig nettmagasin, som tydeligvis er av samme oppfatning som deg når det gjelder presse- og ytringsfrihet. Vi er enig med deg at man må tåle andres meninger, og selv om man ikke alltid er helt enig, eller slettens ikke enig. Friske debatter er bare sunt for demokratiet, noe BAs nåværende redaktør bør ta litt mer på ramme alvor. Det faller nemlig på sin egen urimelighet når man der i gården hevder at «BA tar debatten», men BA vegrer seg helt tydelig å eksempelvis ta inn stoff om forhold som enkelte mener er «naturlig» men ansees «unaturlig» for andre. Det handler ikke om hverken diskriminering eller rasisme, men kort og godt «realisme». Noen liker surmelk mens andre ikke gjør det. Noen liker øl, mens andre ikke gjør det, osv.

Beste hilsen fra oss i redaksjonen.
Samfunnsmagasinet