Tilbake til friheten, eller…?

Publisert 30.3.2020
Foto: Sfm.no

Vi befinner oss i en slags krigs-situasjon, hvor vår frihet er blitt betydelig begrenset grunnet Korona-viruset. De fleste er vel innforstått med sitt personlige ansvar både overfor seg selv og andre. Vi godtar derfor en innskrenking av vår frihet.

Å bli anmeldt, bøtelagt eller endatil arrestert for å befinne seg på hytten, – nyse og hoste åpenlyst, – har neppe noe til felles med situasjonen mange nålevende fremdeles husker og som vi andre har blitt fortalt. Stort sett kunne man vel tross alt bevege seg fritt omkring i vår egen by. Ingen ble sendt til Auswitz for å ha hostet på åpen gate. Men allerede flere år før Korona-tiden, var vår selvfølgelige frihet merkbart innskrenket av politikerne. Våre såkalte folkevalgte. Jeg sikter til to ting:

For en del år siden, da Norge ble lurt inn i Schengen-avtalen uten folkets godkjenning. Regjeringen Gro Harlem Brundtland satte i gang et av de alvorligste og første tiltak med klart sikte på at Norge etter hvert skulle dyttes inn i EU. Noe av det første som allerede innskrenket vår frihet – utvilsomt ikke lovlig ifølge norsk lov: Vi fikk høye stålgjerder omkring betydelige deler av våre havneområder. For Bergens vedkommende tradisjonelle turområder for byens befolkning som f.eks. Skoltegrunnskaien, Festningskaien og Dokkeskjærkaien. Grunnen skulle angivelig være at gjerdene kom for å holde mulige terrorister ute. Noe mer banalt skal man lete svært lenge etter. De kunne like gjerne – og med samme effekt – spenne et vanlig tau rundt nevnte havneområder og henge opp et skilt:

Til mulige terrorister: Vennligst ikke bryt tau-sperringene!

Men lokalpolitikerne skulle vise seg å bli minst like gale m.h.t. å innskrenke folkets frihet. Vi fikk et bompengesystem som bare ble verre og verre og som skapte stadig økende problemer og omkostninger for folk flest. Mange ble bokstavelig talt innelåst i sine egne hjem, og måtte betale bompenger for å gjøre til supermarkedet for å handle mat! Uendelig mange fikk ikke lenger råd til å kjøre sine håpefulle til forskjellige fritids-aktiviteter. Dette var et resultat av en såkalt grønn politikk – en visjonsløs og hensynsløs galskap som på en eller annen merkverdig måte ble innvalgt til å styre i Bergen og Oslo.

Når dagens Korona-krise er over, føler nok mange at friheten er kommet tilbake, – kanskje vi bør flagge? Fienden er da overvunnet. Er den det? Nei! Der sitter fortsatt grønne umodne ungdommer og styrer som vil nekte den jevne borger å kjøre til og fra sentrum uten å måtte betale både en og flere ganger for en bytur. Det vi får tilbake av frihet når Korona-viruset er knekket, er bare en tredjedel av vår selvfølgelige frihet! Vi har fortsatt flere andre «virus» som må knekkes før vi igjen kan ta vår egen by tilbake i fullt monn! Det kan også være en hilsen til like frustrerte Oslo-borgere!

Wilfred Høsteland