Till vårt kära broderfolk i Sverige

Publicerad 2020.08.25
Foto: Sfm.no

Som en direkt konsekvens av Corona smittan, så har gränsen mellan våra två länder varit stängd mer eller mindre sedan mars månad 2020. Lite ljusare blev det då man kunde öppna mot olika regioner som bl.a. Skåne och Värmland. Men så gick det inte så länge för man fick stänga igen, och orsaken känner vi alla till. Corona fanskapet – sagt rakt ut. För det är nämligen vad det är.

Låt oss i dessa tider oavsett hålla med om att gräns-stängningen mellan våra två länder, kan inte vanliga svenskar eller norrmän lastas för. Det var, och är fortfarande beslut gjord av den norska regeringen i samarbete med det norska folkhälsoinstitutet och politikare. Polisen och Tullen (i början också militären), fick order om att kolla var enda resande som korsade den norsk/svenska gränsen.

Oavsett politiska och myndighets beslut: Det får absolut inte förekomma någon form för hets vare sig mellan våra nationer eller folk. Vårt magasin tar mycket stark avstånd från en sådan oacceptabel aktivitet. Låt oss komma i håg att sedan många – många år tillbaka, har våra länder samarbetat mycket väl på en rad olika områden – även politisk. Vi har drivit handel med varandra sedan historiska tider. Det är den tiden vi alla vill ha tillbaka snarast möjligt, och den kommer med tiden.

Samfunnsmagasinet hoppas nu på att man från norsk sida kan lämpa på någon av restriktionerna – rent lokalt, och att vi alla tar gemensamma hänsyn till varandra i dessa svåra tider. Norrmän är fortfarande mycket glada i sitt broderfolk och vice versa. Låt oss tillsammans värna om vårt goda och fortfarande fredliga grannskap.

Med vänlig hälsning från
Samfunnsmagasinet
Redaktionen