Tilsvar til Svein Otto Nilsens artikkel

Publisert 23.4.2021
Foto: Colourbox

Selv den med minst interesse for politikk på lokalplanet skjønner at hver ordfører kjemper for egen kommune man er leder for. Men hvordan legger man til rette for at egen befolkning skal ha det best mulig?? Noen kommuner i hele landet ser bare at man som kommune må stikke nevne rett ned i lommene på den enkelte innbygger i disse kommunene…De tenker ikke på å skaffe arbeid til folket enn at man skal ha inn eiendomsskatten, koste hva det koste vil.

Markedsverdien har noen steder gått til himmels uten at den reelle verdien blir riktig der eiendommen ligger langt unna sentrum og helt ut i «huttiheita» slik vår Dronning sa det… Altså markedsverdi handler om beliggenheten som en eiendom har og hvordan man ser at en verdi skal setter ut fra det. Noen steder er man nesten desperat etter å skaffe kommunen inntekter for påtvungne gjøremål og da må man ty til noen småskitne triks for å få kabalen til å gå i hop… Dette nevnte jeg i et tidligere innlegg her. Det er ikke nødvendigvis summen man ser som er det avgjørende , men hvordan man har satt sammen markedsverdien som virker skjev…og da virker det hele nesten som et kommunalt tyveri ved bruk av skitne triks.

For mennesker som trenger noen håndverkere, så har non kommuner mangel på slike som kunne påtatt seg oppgaver som utgjorde at verdien i så måte kunne samsvare med kommunens påståtte markedsverdi. Det forunderlige er jo at enkelte steder så vil ikke håndverkere påta seg oppgaver ut i ødemarken, men uansett hvem dette måtte være, er disse i den situasjon at kommunen påberoper seg å ha rett åkkesom…altså betal ellers… Hvor er da distriktspolitikkens sider hen da?? No steder satser man kun på lakseoppdrett og andre forurensere som ødelegger alt liv i havet der disse får fortrinn og innpass bare kommunen får inn penger og ser ikke skadene dette medfører.

Ellinor Nerbø