Toppolitikere bør veie sine ord på gullvekt!

Halden. Publisert 2.12.2016. (Oppdatert)
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

Det er meget unorsk å true andre mennesker på livet fordi man ikke er en ”rettroende”. Selv APs Hadia Tadjik må ta innover seg at Norge ikke er et muslimsk land.

Riktig nok ligger denne saken snart et år tilbake i tid, men den er like aktuell i dag som da. Når en sentral rikspolitiker ønsker å framstå både som diplomatisk og inkluderende, så bør man i alle fall veie sine ord på gullvekt. Det gjorde i alle fall ikke APs Hadia Tajik da hun i januar 2016, nærmest vrengte av seg følgende kraftsalve i Dagsavisen:

”Såkalte etniske nordmenn som oppfører seg som drittsekker er et betydelig større problem enn lovlydige, arbeidsomme muslimske jenter og gutter som ønsker å bidra i samfunnet”.

Det er ganske mange i Norge som i ettertid har reagert meget sterkt på stortingsrepresentant Hadia Tajik fra AP sitt utsagn. Hun tok her ord i sin munn som hun ikke har tilstrekkelig ryggdekning for. Vil man unngå politikerforrakt, så vokter man seg vel for en type anklager som denne, og som er like med å generalisere. Hadia Tajik burde gått ut og bedt om unnskyldning.

Alle har et ansvar

Samfunnsmagasinet går ut fra at alle er enig med oss når vi poengter følgende: Det er totalt unorsk og umoralsk å true andre mennesker på livet, og bare fordi man ikke er en troende muslim. Det er totalt unorsk og umoralsk å true andre muslimer på livet, fordi at de av andre muslimer igjen, blir ansett og beskyldt for å være frafallne og må derfor drepes. Særlig Tajik må ta innover seg at Norge ikke er et muslimsk land, derimot et kristent og fredelig land, et samfunn hvor selv muslimene for være i fred og ha sin religionsfrihet, men med denne følger også et personlig ansvar, noe alle borgere og innbyggere i Norge har overfor hverandre.

Mulla Krekar, som foreløpig ikke blir utlevert fra Norge til Italia, er et av flere eksempler på ekstreme muslimer som har utført handlinger i landet som befolkningen av ulike slag, ikke vil godta eller tolerere. Det samme gjelder islamisten fra Vestfold og hans kumpaner. Det er slike figurer samt en del Imamer i flere norske moskeer, som skaper uhygge og utrygghet i det norske samfunnet ved å spre hat mot vesten og mot ikke-muslimer. Dette er fakta som ingen bør gjøre noe som helst forsøk på å benekte eller bortforklare.

Uansvarlig mediestøtte

Norske medier har selvsagt en stor del av skylden for at enkelte ekstremister – over lang tid, har fått spre sine budskap til stor irritasjon for både moderate muslimer og ikke-muslimer. Media i Norge har også et ansvar. Selv terrororganisasjonen IS har fått ganske store oppslag i norske medier over lang tid. Slike oppslag påvirker og opprører folk flest – naturlig nok. Man behøver så men ikke være ”etnisk norsk” for å reagere med avsky på de handlinger som disse ekstreme elementene fortsatt står for og utøver.

Hadia Tajik bør som folkevalgt norsk rikspolitiker, rette langt kraftigere skyts inn mot egne miljøer, samt gi utvetydig uttrykk for at i Norge må alle muslimer stå samlet mot det vestlige hatet og drapstruslene som til tider kommer fra ekstreme muslimer.  Å tie er det samme som å samtykke. Hun bør også sterkt oppfordre Islamsk Råd til å ta klar avstand fra enhver form for ekstremisme og vestlig hat på norsk jord. Det mener Samfunnsmagasinet må være en selvfølge for et råd som årlig mottar kr. 332 000,- i statsstøtte fra Kulturdepartementet. Dette rådet har jo bedt om å få større statsstøtte.