Trangere om plassen på norske veier?

Publisert 15.6.2020
Foto: Colourbox

På Dagsrevyen NRK TV 4.juni var et av de siste innslagene om tilstandene på norske veier i en stadig økende sommertrafikk. Biler av alle slag, syklister, folk på rulleski osv. i en salig blanding. Ta syklistene f.eks. To og tre i bredden, ute på kosetur eller treningstur, med den følge at bilister blir provosert til å foreta hasardiøse forbikjøringer, ofte på steder som er hinsides all ansvarlighet. Og det er så visst ikke bare bilistenes feil!

Syklister er også pålagt å vise hensyn i trafikken. Og det er komplett idioti at de skal ha lov til å sykle to og tre i bredden på offentlig vei, foruten under organiserte mesterskap, hvor de har veien for seg selv. Trygg Trafikk og Vegdirektoratet må få vedtatt en lov som gjør det straffbart å sykle på annen måte enn en og en etter hverandre på rekke, og med plikt til å følge med om de er til hinder for motorisert trafikk bakfra. Da SKAL det vikes!

I en tid som denne, da det anbefales å dra på norsk bilferie, samtidig som folk anbefales å sykle mer, vil det med den vettlause adferd mange syklister – og rulleski-entusiaster – utviser, bli en ulykkes-sommer av dimensjoner! Skal bilister unngå å sette liv og helse på spill, må det stilles knallharde krav til myke trafikanter som absolutt skal ut og trakke på veier som er beregnet for biltrafikk og høyere hastigheter enn tråkkerne er i stand til å følge! Når så ulykker skjer – i brutalt møte mellom bil og dumdristig syklist, – skal ikke alltid bilisten få skylden! Tåpelige regler i et motorisert samfunn er årsaken, og må endres – på bilenes premisser. Det MÅ bygges flere sykkel-traséer- som SKAL brukes!

En annen ting er, at der det finnes gang- og sykkelveg – som regel langs bilvei – SKAL gang- og sykkelveien brukes. Der er fartsgrensen for sykkel 17 km/t, som burde holde for de fleste. Det er direkte uakseptabelt at syklister skal bruke bilens kjørebane, der slike alternativer finnes. Og hver større norsk by bør bygge en velodrom til rå-kjørere på sykkel, hvor de kan rase rundt så fort de vil – gjerne ti i bredden! Men på offentlig vei forlanger vi bilister å se hensynsfulle, aktpågivende syklister på rekke – en og en! Som viker når noen vil forbi!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.