– Trondheim belaster svært mye på andre kommunale leietakere

Publisert 5.6.2020
Foto: Privat

Svein-Otto Nilsen er politiker for Pensjonistpartiet i Trøndelag. I det siste har han bl.a. satt fokus på en urett som Trondheim kommune begår overfor sine leietakere.

– Trondheim kommune belaster svært mye på andre kommunale leietakere, skriver Nilsen bl.a. i e-post til sfm.no. Dette vil han ha en slutt på og leverte derfor følgende innspill til finanskomiteen i kommunen. (Gjengitt i uthevet stil).

Bolig politisk plan

Innspill til Finanskomiteens møte.

1) Finanskomiteen ønsker at kommunedirektøren snarest reduserer tomgangstapet på kommunale boliger. Finanskomiteen er bekymret over at Trondheim kommune brukte 51 millioner på tomme boliger i 2019. Det er en realitet at Trondheim kommunes millionutgifter på tomme kommunale boliger har doblet seg på 2 år. Fra desember 2016 til desember 2019 har det blitt 374 flere tomme kommunale boliger. Hele 620 boliger sto tomme i desember 2019 som tilsvarer 16% av kommunens 3961 boliger. Finanskomiteen kan ikke akseptere at kostnadene eller deler av kostnadene for tomme boliger blir ført over på de andre kommunale leietakernes husleie.

 2) Finanskomiteen er positiv til at kommunale leietakere blir selveiere gjennom startlån. Komiteen er også positiv til at kommunen gir en rabatt på beboerkjøp som i dag er kr. 50 000.-. Finanskomiteen reagerer likevel sterkt på at det beløp som denne rabatten utgjør blir belastet de øvrige kommunale leietakerne. Dette har kostet kr. 7,2 millioner siden 2012.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet