Trondheim bystyre ønsker ikke flere pensjonerte sykepleiere i helsetjenesten

Publisert 8.2.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jeg er forundret over at ikke Trondheim bystyre støttet Pensjonistpartiets forslag om å se på muligheten til å ansette pensjonerte sykepleiere og helsefagarbeidere i helsesektoren i Trondheim. Dette ble tatt opp i bystyret under kvalitetsmeldingen for eldreomsorgen.

Mange kommuner sliter med å rekruttere til ledige stillinger innenfor helse og omsorg. De opplever at de ikke får søkere eller søkere med relevant kompetanse til ledige stillinger. Flere kommuner har vurdert å sette inn tiltak som gir særavtaler for pensjonister for å få vaktplanene i helsetjenestene til å gå opp.

Norsk Sykepleierforbund kjenner til at 5000 pensjonerte sykepleiere var i arbeid då pandemien var på sitt verste. De hadde en kjærkommen kompetanse som har blitt nytta i stor grad under pandemien og fremdeles gjør det i en rekke kommuner.

Jeg ønsket i mitt forslag om at reglene for pensjonister bør bli endret på grunn av mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere. Då kunne pensjonistene selv velge hvor mye de har anledning til å bidra med inn i helsetjenesten.

Jeg foreslo at Bystyret skulle be kommunedirektøren legge frem en sak som belyser behovet for å ansette pensjonerte sykepleiere og helsfagarbeidere ettersom man til tider har mangel på sykepleiere og helsfagarbeidere også i Trondheim kommune.

Forslaget fikk kun 25 stemmer og falt

Det var kun Pensjonistpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Norgesdemokratene som støttet forslaget om å benytte pensjonerte sykepleiere og helsefagarbeidere innen kommunens helsetjeneste.

Det er et faktum at kommunen sliter med å ansette sykepleiere og helsefagarbeidere og da er det skuffende at AP, SV, SP, Krf, MDG og Rødt ikke ser behovet for å bruke pensjonister som ønsker å bidra til at helsesektoren vil fungere i fremtiden.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre