Trondheim bystyre sluttet seg til momsfritak for reparasjonsfag  

Publisert 24.6.2021
Foto: Sfm.no

Gjennom saken i Trondheim bystyre “mindre kasting og økt gjenbruk” som ble behandlet 16. juni fremmet Pensjonistpartiet følgende merknad som ble vedtatt.

I dag er nye ting billig, mens reparasjon ofte er dyrt. Hvis vi reparerer mer, sparer vi miljøet for store utslipp fra produksjon.
Bystyret i Trondheim ønsker at man skal gjenbruke og reparere enda mer. Da bør fritak for moms være et viktig tiltak.

De som driver reparasjonsfag innen tradisjonelle håndverksfag (skomaker, urmaker, skredder, rep av el-utstyr osv.) må bli fritatt for moms. De som utfører reparasjonsfag gjør en ressursbesparende innsats, samtidig som de styrker handelsbalansen ved å begrense importbehovet.

Frem til 1972 hadde reparasjonsfag som skomaker og urmakerfaget momsfritak. Momsfritak kan gjøre håndverksfag mer attraktive å drive igjen. Bystyret oppfordrer stortinget til å se på muligheten til å fjerne momsen for de som driver reparasjonsfag innen tradisjonelle håndverksfag. Følgende partier støttet merknaden som nå går til stortinget: Pensjonistpartiet, MDG, Rødt, Frp, Venstre, SV og AP samt uavhengig.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre