Trondheims boikott av Israel er ulovlig!

Bergen. Publisert 25.11.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt i Trondheim vedtok 17. november boikott av Israelske varer og tjenester. Det forekommer meg at disse partiene ved enhver anledning uttrykker kamp mot rasisme.

Boikotter egentlig jødene

Å boikotte Midtøstens eneste demokrati er å boikotte jødene. Det er rasisme. Vi får nok aldri høre at de nevnte rasisme-partiene boikotter arabiske stater, Nord Korea, Kina, eller andre totalitære stater som daglig bryter menneskerettighetene. Man får nok heller aldri høre de nevnte partiene tale mot verdens største djevelskap, Islam, som står bak 95% av terroren og de bestialske drapene i verden.

Vi får nok heller ikke høre de nevnte partiene kritisere de såkalte «palestinerne» for å drepe sivile jøder i Israel. Vi får nok heller aldri høre fra det aktuelle hold at det er Israel som står bak verdens beste og siste teknologi som har ført til dagens datautstyr, sykehusutstyr, mobiltelefon-systemer, etc.etc. Det kunne jo vært artig om Israel kunne boikotte bruk av deres unike utstyr og av reservedeler, hvis noen fra de nevnte partier i all hast skulle få behov for akutt medisinsk hjelp på et sykehus.

En skam for landet

Selvsagt visste alle våkne mennesker her i landet at de nevnte 4 partiene var antisemittiske.  Vi har jo gjennom årene sett deres allianser med bl.a. den såkalte Palestina-komiteen, SOS Rasisme, Norsk Folkehjelp, m.fl. som alle har vist seg å være antisemittiske. Og selvsagt ser vi klart trådene tilbake til Hitlers nasjonalsosialistiske parti – som de samme venstrekreftene ynder å kalle høyreekstremt mens det i virkeligheten var venstreekstremt.

Når har et sosialistisk parti vært høyreorientert? Men slik har bl.a. Arbeiderpartiet gjennom årene etter krigen klart å manipulere det norske folk. Det ville jo selvsagt være altfor belastende å innrømme slektskap med nasjonalsosialistene i tillegg til kommunistene. Men den belastningen må de jo bare ta ut fra sin holdning og lovstridige «innsats»! Men tilbake til Trondheim-saken; – Saken er en stor skam for Trondheim og for landet for øvrig! Når de har en slik holdning i Trondheim, så må vi jo gå ut fra at det også gjelder disse partiene i landet generelt! Husk det vet de kommende valg!