Tror de folkevalgte og staten at alle er idioter og ikke kan regne?

Halden. Publisert 14.10.2016
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

Staten presser stadig flere norske kommuner til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere enn kommunene selv ønsker, og ofte ikke har god nok kapasitet til. Problemet er landsdekkende selv om flere folkevalgte og departementsbyråkrater fornekter at så er tilfelle.

Rent sludder og vas

Flere kommuner som allerede har bosatt mange asylsøkere og flyktninger, har i etterkant fått nei far staten til å få dekket hele regningen for enhver utgift en slik bosetting helt klart alltid medfører. Det betyr at kommuneøkonomien er blitt direkte skadelidende, noe som igjen har medført nedskjæringer på andre tilbud til øvrige innbyggere. Det er ofte på sosial- og helsesektoren de har fått merke et forringet tilbud.

Staten er dristig nok til å hevde at flyktninger og asylsøkere gir klingende mynt i landets kommunekasser. Men hvordan er det mulig for staten å hevde slikt rent sludder og vas? Dersom Norge hadde mottatt full dekning i form av støttebeløp fra eksempelvis FN, EU eller søkkrike muslimske oljestater, slike som heller ikke er interessert i å hjelpe sine egne krigende og stadig kranglende trosfeller som er på ”flukt”(?), så ville statens påstand derimot vært sannferdig – noe den ikke er.

Staten ingen garantist

Køen av arbeidsledige stiger jo flere asylsøkere og flyktninger som kommer til landet og får opphold. Majoriteten av asylsøkerne og flyktningene blir heller aldri i stand til å livnære seg på egen hånd gjennom vanlig og ærlig arbeid, slik at også de bidrar til fellesskapet med bl.a. å betale skatt som alle andre må gjøre. De blir en livslang økonomisk belastning for hele fellesskapet. Det eneste norske kommuner pådrar seg når de tar inn enda flere flyktninger og asylsøkere, er at økonomien deres en dag kan kollapse fullstendig. Om staten da trår til og hjelper slike kommuner må aldri tas for gitt, ikke engang når naturkatastrofer rammer.

Det hjelper heller ikke at kommuner setter mottatte asylsøkere og flyktninger på kostbare sysselsetningstiltak, og at disse betaler(?) skatt av det de får i lønn. Det er likevel det offentlige (stat og kommune) som må ut med både skatten og lønnen fra felleskassen. Når utgiftene i forbindelse med bosetting av flyktninger og asylsøkere blir langt større enn forventede inntekter, så oppstår det selvsagt et underskudd som må dekkes inn, men fra hvor og hvem? Derfor er det helt legitimt å stille spørsmålet som er blitt stilt i overskriften: Tror de folkevalgte og staten at alle er idioter og ikke kan regne?