Trygghet og forutsigbarhet når man mister inntekten

Publisert 18.1.2021
Foto: Colourbox

Den 13. januar gikk Kjell Ingolf Ropstad ut på sin Facebook-side og sa følgende:

Sitat: «Å vite at man fortsatt har inntekt er viktig for den enkelte og for familier. Det er noe vi alle kjenner på, spesielt nå under pandemien….
….For å gi mer trygghet og forutsigbarhet forlenger vi både perioden du kan være permittert og den forhøyede dagpengesatsen på rekordhøye 80% (i stedet for rett over 60%) opp til 3G frem til 1.juli. Det er spesielt viktig for de med lavere inntekt……
…….Frem til da vil disse forlengelsene gi arbeidstakere, familier og bedrifter forutsigbarhet i en vanskelig tid «, sitat slutt.

Det er kjempeflotte tiltak. Bravo. Dere klarer det hvis dere vil. Da vil jeg samtidig svare og spørre Herr Kjell Ingolf Ropstad om følgende: Du har helt rett i at det å vite at man har en inntekt er viktig for den enkelte og familien. Det gir både trygghet og forutsigbarhet. Men hva med de som blir UFRIVILLIG syke/skadet og ikke lenger kan jobbe?

Hvorfor skal ikke de ha samme rett på trygghet og forutsigbarhet for seg og sin familie? Hvorfor skal de havne i et års karantene uten inntekt, når NAV Arbeid & Ytelse (NAY) enten ikke klarere og utrede et menneske på 3 år – som Regjeringen gikk ned til etter at det tidligere var 4 år, (burde de kanskje ha gått fra 4 til 5 år i stedet?) eller fordi NAY nekter å forholde seg til leger, spesialister og behandlere sine epikrise om at det IKKE finnes mer restarbeidsevne og at videre arbeidsutprøving IKKE er hensiktsmessig???

Fortjener ikke disse trygghet og forutsigbarhet for seg og sin familie? Jeg bare spør!!!

Cayza Del Carmen
Generasjonspartiet Lillestrøm/Viken